Меню

Олена Баєва

Прізвище, ім’я по батькові: Баєва Олена Вікторівна

Посада: Директор Інституту менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького. Завідувач кафедри бізнес-адміністрування, адміністративного та медичного менеджменту

Звання, вчений ступень, нагороди: Доктор біологічних наук, професор. Відмінник освіти

Дата і місце народження: 2 листопада 1955 р. М. Сортувала Карелія. Росія

Освіта

1977 р.- Чернівецький державний університет, біологічний факультет.
2002 р. – Черкаський інститут управління. Факультет управління.
Кваліфікація - менеджер-економіст.

Досвід роботи

1977-1997 рр. – наукова та науково-педагогічна діяльність. Галузь наукових
інтересів : фізіологія стресу.
1997-2002 рр. Зав. кафедри менеджменту у медичному обслуговуванні Черкаської академії менеджменту.
2002-2003 рр. Ректор Українського інституту управління охороною здоров’я при Черкаській академії менеджменту.
2003 – 2004рр. Професор кафедри економіки і управління Київського славістичного університету.
2004 – 2006 рр. Зав. кафедри менеджменту МАУП.
2006 – по т.ч. - Директор Українсько-Російського інституту менеджменту і бізнесу ім..Б.Хмельницького. Завідувач кафедри адміністративного та медичного менеджменту

Наукові інтереси: Менеджмент в сфері охорони здоров’я

Наукові праці і публікації:

Автор понад 300 наукових праць, серед яких:

 1. Баєва О.В.Страхова медицина і медичне страхування: навч. посіб./О.В.Баєва.- К.: ВД "Персонал", 2013.-432 с.
 2. Баєва О.В., Чебан В.І. Економіка та підприємництво в охороні здоров’я. Навч. посібник. –Чернівці:Видавництво БДМУ, 2013. – 360 с.
 3. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник. Частина 1 Чернівці:Видавництво БДМУ– 2013. – 372 с.
 4. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. Навч. посібник.Чернівці:Видавництво БДМУ. Частина 2 – 2013. – 308 с.
 5. Баєва О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. - К.: ВД "Персонал", 2009. – 336 с.
 6. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
 7. Баєва О.В. Медичний та фармацевтичний менеджмент .- В кн..: Менеджмент: Навч. Посібник/ За ред.. Г.В.Щокіна, М.Ф.Головатого.-К.: МАУП.-2007.- С. 252-267.
 8. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: Кол.моногр. За ред.. О.В.Баєвої, І.М.Солоненка.- К.- МАУП, 2007 .-376 с.
 9. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: Навч.-метод.посібник.- К.: МАУП, 2007.-328 с.
 10. Баєва О.В., Новальська Н.І., Ангелова В.І.  Практичні аспекти  менеджменту: Навч.-практ. Посіб.-К.: МАУП, 2006.-Ч.1.- 172 с.
 11. Практикум з менеджменту: Навч. посібник/ О.В.Баєва, Н.І. Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська, Г.П. Лайко; За ред. О.В. Баєвої.- К.: МУАП, 2006.- Ч.2.- 178 с.
 12. Баєва О.В. Медичний та фармацевтичний менеджмент .- В кн..: Менеджмент: Навч. Посібник/ За ред.. Г.В.Щокіна, М.Ф.Головатого.-К.: МАУП.-2007.- С. 252-267.
 13. Баєва О.В. Концептуальні засади підготовки менеджерів для галузі охорони здоров’я // Вісник Хмельницького національного університету.- 2005.- № 4.- Ч. 2.- Т. 3. – С. 21- 25.
 14. Баєва О.В. Гендерні особливості в менеджменті В кн..: Становлення та розвиток української державності: [зб.наук.пр.]/  МАУП.- К.: ДП «Видавничий дім «Персонал».-2013.- Випуск 9.- С. 32-38.
 15. Баєва О.В. Стрес  і трудова діяльність/ О.В.Баєва// ПерсонаL.- 2014.-№ 2-3 (166-167).- С.88 – 96
 16. Баєва О.В. Біологічна природа керівництва та лідерства В кн.. Концептуальні засади формування менеджменту в Україні.-К.:ДП «Видавничий дім «Персонал».- 2013 .-С.236-239

Робочий телефон: 490-95-25 ( внутр. 12-60).