Меню

Валерій Захожай

Захожай Валерій Борисович

Прізвище, імя, по батькові: Захожай Валерій Борисович

Посада: Директор інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги.

Звання, вчені ступені, нагороди тощо: доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, академік Академії економічних наук України. Відмінник освіти. Нагороджений Почесними грамотами: Голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації; Київського міського голови; грамотою Верховної Ради «За заслуги перед Українським народом»; медалями; орденами.

Дата і місце народження: 31 жовтня 1956 року, Луганська обл. м. Кремінне.

Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.

Досвід роботи: Розпочав свою трудову діяльність в 1973 році старшим лаборантом відділу наргоспплану НДЕІ Держплану УРСР, одночасно навчався КІНГ.

1977р. – інженер Головного інформаційно-облікового центру Головного управління річкового флоту при РМ УРСР.

1979-1987рр. – молодший, старший науковий співробітник відділу наргоспплану НДЕІ Держплану УРСР.

1987-1997рр. – Старший викладач, доцент, професор, заступник завідувача кафедри статистики та економетрії Київського торговельно-економічного університету, заступник декана обліково-економічного інституту.

1997-2000рр. – Директор інституту стабілізації та розвитку економіки ЕУФІМБ, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і статистики.

2000-2006рр. – Директор Інституту міжнародної економіки і фінансів МАУП, завідувач кафедри фінансів і статистики. З 2006 – Генеральний директор Президентського університету МАУП, проректор академії.

2008-2010рр. – Ректор Міжрегіональної академії управління персоналом.

2010-2012рр. – Генеральний директор Науково-дослідного та навчального центру стандартизації, сертифікації та якості, а потім - ректор Київського славістичного університету.

Кінець 2012р. –  по теперішній час – директор Інституту міжнародної економіки і фінансів МАУП.

Наукові інтереси: сприяв розвитку в країні банківської статистики з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики банківської діяльності. У період з 2003 по 2005рр. вперше у вітчизняній і зарубіжній практиці розробив методологію і практичні рекомендації щодо статистичного забезпечення управління економікою. У 2003-2007рр. зроблений значний науковий доробок в сфері розвитку фінансової статистики, маркетингу, статистики ринку товарів та послуг, статистики якості, бухгалтерського обліку в галузях економіки, теоретичних основах фінансів та інше. В останні роки праця над проблематикою інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих бюджетів та статистичної оцінки привабливості регіонів України.

Наукові праці та публікації: Автор більше, ніж 120 наукових праць – монографії, підручники, навчальні посібники, брошури, статті. Основні із них: «Статистика» – 32 друк.арк., «Банківська статистика» – 78 друк.арк., «Теорія статистики» – 10 друк.арк.; навчальні посібники «Фінансова статистика» – 30 друк.арк., «Правова статистика» – 22 друк.арк., «Статистика якості» – 38 друк.арк., «Методологія наукових досліджень» – 14 друк.арк., «Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика» – 22 друк.арк., «Оподаткування та податкова політика» – 21 друк.арк., «Бухгалтерський облік у галузях економіки» – 56 друк.арк., «Маркетинг: теоретичні основи маркетингу» – 25,3 друк.арк., «Статистичне забезпечення маркетингу» – 16,2 друк.арк.; співавтор словників: «Менеджмент», «Малий етнополітичний словник», «Політичний словник» та інші.

Захоплення: спорт, туризм.

Робочий телефон: (044) 490-95-20