Курси з охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ОХОРОНИ ПРАЦІ «НОВАТОР-СЕРВІС»

www.novator-servise.com.ua

Безкоштовний телефон по всій території України

0800 508202

 №

 

Нормативний документ

Найменування

Вартість навчання за одного слухача (без ПДВ)

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1

НПАОП 0.00-4.12-05

Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців із загальних питань охорони праці

700

2

НПАОП 0.00-7.17-18

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

500

3

НПАОП 0.00-3.23-18

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

500

4

НПАОП 45.21-1.04-79

Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель

700

5

 

Надійна та безпечна експлуатація виробничих будівель та споруд

700

6

НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

800

Пожежна безпека та медицина

7

Навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум)

900

8

Цивільний захист населення (для працівників підприємств)

900

9

Цивільний захист населення для керівників (перші особи) та для начальників штабів Цивільної оборони

900

10

Техногенна безпека

900

11

Навчання практикум з надання першої долікарської медичної допомоги

900

Обладнання під тиском

12

НПАОП 0.00-1.81-18

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

700

13

НПАОП 0.00-1.73-14

Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів

700

14

НПАОП 0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

 

Вантажопідіймальні крани та механізми, ліфти, ескалатори, навантажувачі

15

НПАОП 0.00-1.80-18

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

700

16

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації  ліфтів

700

17

НПАОП 0.00-1.06-77

Правила будови і безпечної експлуатації  ескалаторів

700

18

НПАОП 0.00-1.83-18

Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

700

19

НПАОП 0.00-1.75-15

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

700

20

НПАОП 92.7-1.01-06

Правила будови та безпечної експлуатації  атракціонної техніки

700

Хімія, нафтохімія

21

НПАОП 24.1-1.07-10

Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

700

22

НПАОП 73.11-1.11-12

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

700

23

НПАОП 29.23-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

900

24

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

900

25

НПАОП 29.23-1.04-90

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних та фреонових  холодильних установок

900

26

НПАОП 0.00-1.23-10

Правила охорони праці при виробництві , зберіганні та застосуванні хлору

700

27

НПАОП 0.00-1.46-70

Правила безпеки при зберіганні, перевезені та застосуванні  сильнодіючих отруєних речовин

800

28

НПАОП 0.00-1.65-88

Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря

700

29

НПАОП 11.1-1.01-08

Правила безпеки праці в нафтогазовидобувній промисловості України

900

30

НПАОП 0.00-1.41-88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухо-пожежонебезбечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв        

900

31

НПАОП 0.00-8.11-12

Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

700

32

НПАОП 0.00-1.27-09

Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних виробництвах

700

Газ

33

НПАОП 0.00-1.76-15

Правила безпеки систем газопостачання

700

34

ДБН В2.5-20-2001

Навчання та перевірка знань ДБН В 2.5 «Газопостачання»

700

35

НПАОП 0.00-1.76-15

ДБН В2.5-20-2001

Правила безпеки систем газопостачання, ДБН В 2.5 «Газопостачання»

850

36

НПАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

700

37

НПАОП 60.3-1.01-10

Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів»

 

38

 

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України

 

39

НПАОП 63.2-1.06-02

 

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

 

Металургія та коксохімія

40

НПАОП 23.1-1.01-08

Правила охорони праці  в коксохімічному виробництві

700

41

НПАОП 27.0-1.01-08

Правила охорони праці в металургійній промисловості

700

42

НПАОП 27.0-1.06-08

Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

700

43

НПАОП 27.5-1.15-97

Правила безпеки в ливарному виробництві

 

700

44

НПАОП 37.0-1.01-09

Правила  безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

700

45

НПАОП 28.52-1.31-13

Правила охорони праці під час зварювання металів

700

46

НПАОП 28.0-1.33-13

Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

700

Гірничо-видобувна

47

НПАОП 0..00-1.82-18

Правила охорони праці під час дроблення і сортування,  збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

700

48

НПАОП 0.00-1.82-18

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників  видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування

700

49

НПАОП 0.00-1.24-10

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

 

700

50

НПАОП 14.3-7.02-06

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

700

51

НПАОП 0.00-1.77-16

Правила безпеки під час розробки родовищ рудних  та не рудних корисних копалин підземним способом

700

Тепло та енергетика

52

НПАОП 0.00-1.69-13

НПАОП 40.1-1.21-98

Навчання та перевірка знань з Правила ТЕ теплових установок і мереж, Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

900

53

НПАОП 40.1-1.21-98

НПАОП 40.1-1.01-97

НПАОП 40.1-1.32-01

НПАОП 40.1-1.07-01

Навчання та перевірка знань на ІІ-V групу Допуску (до та понад 1000В) з електробезпеки посадових осіб і спеціалістів

900

54

НПАОП 40.1-1.21-98

НПАОП 40.1-1.01-97

НПАОП 40.1-1.32-01

НПАОП 40.1-1.07-01

Навчання та перевірка знань на ІІ-V групу Допуску (до та понад 1000В) з електробезпеки електротехнічного персоналу

900

Будівництво

55

НПАОП 45.2-7.02-12

ДБН А.3.2.2-2009

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 

900

56

НПАОП 45.2-7.03-17

Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

700

57

НПАОП 0.00-5.25-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

700

58

НПАОП 0.00-1.71-13

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

700

59

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

700

Галузеві правила

60

НПАОП 63.23-1.02-08

Правила безпеки під час обслуговування  спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації

700

61

НПАОП 22.1-1.02-07

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

700

62

НПАОП 45.2-1.11-97

Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону

700

63

НПАОП 0.00-7.15-18

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників  під час роботи з екранними пристроями

700

64

НПАОП 26.6-1.02-00

Правила охорони праці для працівників бетонних та залізобетонних заводів

700

65

НПАОП 0.00-1.62-12

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

700

66

НПАОП 41.0-1.01-79

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць

900

67

НПАОП 63.21-1.04-78

Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств

700

АПК та СКС

68

НПАОП 01.0-1.02-18

Правила охорони праці у сільськогосподарській промисловості

700

69

НПАОП 52.0-1.01-96

Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі

700

70

НПАОП 01.02-1.03-08

Правила охорони праці в птахівництві

700

71

НПАОП 24.4-1.02-88

Правила безпеки праці для виробництв медичної промисловості

700

72

НПАОП 01.0-1.02-18

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

700

73

НПАОП 55.0-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

700

74

НПАОП 15.0-1.01-17

Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна

700

75

НПАОП 15.8-1.27-02

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

700

76

НПАОП 15.8-1.29-18

Правила охорони праці для працівників зайнятих на цукровому виробництві

700

 

77

НПАОП 15.1-1.06-99

Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів

700

78

НПАОП 15.4-1.10-92

Правил безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції

700

79

НПАОП 02.0-1.04-05

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

700

НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ НА ДОПУСК ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

80

НПАОП 0.00-1.15-07

Навчання на Допуск з безпечного виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

700

81

НПАОП 0.00-1.15-07

Періодична перевірка знань робітників на Допуск з безпечного виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

500

82

НПАОП 0.00-1.15-07

Навчання на Допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з використанням спеціальних страхувальних засобів

700

83

НПАОП 0.00-1.15-07

Періодична перевірка знань робітників  на Допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з використанням спеціальних страхувальних засобів

700

84

НПАОП 0.00-1.81-18

Навчання на Допуск до обслуговування обладнання, що працює під тиском

700

85

НПАОП 0.00-1.81-18

Періодична перевірка знань робітників на Допуск до обслуговування обладнання, що працює під тиском

500

86

НПАОП 0.00-1.76-15

Безпечні методи і прийоми виконання робіт в газовому господарстві

700

87

НПАОП 0.00-1.76-15

Періодична перевірка знань робітників з безпечних  методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві

500

88

НПАОП 0.00-1.80-18

Допуск до виконання робіт вантажопідіймальними механізмами, що керуються з підлоги з правом стропальника

700

89

НПАОП 0.00-1.80-18

Періодична перевірка знань робітників на Допуск до виконання робіт вантажопідіймальними механізмами, що керуються з підлоги з правом стропальника

500

90

НПАОП 0.00-1.80-18

Навчання на Допуск до  експлуатації та  обслуговування вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

700

91

НПАОП 0.00-1.80-18

Періодична перевірка знань робітників на Допуск до експлуатації та  обслуговування вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

500

92

НПАОП 0.00-1.76-15

Навчання на Допуск до експлуатації автомобіля з ГБО

700

93

НПАОП 0.00-1.76-15

Періодична перевірка знань на Допуск до експлуатації автомобіля з ГБО

500

94

НПАОП 0.00-1.71-13

Навчання на Допуск на виконання робіт з інструментом та пристроями

700

95

НПАОП 0.00-1.71-13

Періодична перевірка знань  на Допуск на виконання робіт з інструментом та пристроями

500

96

НПАОП 45.2-7.02-12

Навчання на Допуск до безпечного виконання земляних робіт

700

97

НПАОП 45.2-7.02-12

Періодична перевірка знань  на Допуск до безпечного виконання земляних робіт

500

98

НПАОП 0.00-5.11-85

Навчання на Допуск на виконання робіт в замкнутому просторі

700

99

НПАОП 0.00-5.11-85

Періодична перевірка знань   на Допуск на виконання робіт в замкнутому просторі

500

100

НПАОП 0.00-1.83-18

Навчання на Допуск до експлуатації навантажувачів

700

101

НПАОП 0.00-1.83-18

Періодична перевірка знань  на Допуск до експлуатації навантажувачів

500

102

НПАОП 0.00-1.02-08

Навчання на Допуск до експлуатації та обслуговування ліфтів

700

103

НПАОП 0.00-1.02-08

Періодична перевірка знань  на Допуск до експлуатації та обслуговування ліфтів

500

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА (ПРИСВОЄННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ )

104

ДКП 003:2010-7129

Верхолаз

2200

105

ДКП 003:2010-7136

Трубопровідник лінійний

1200

106

ДКП 003:2010-7212

Електрозварник ручного зварювання

4000

107

ДКП 003:2010-7212

Газорізальник

1200

108

ДКП 003:2010-7212

Газозварник

4000

109

ДКП 003:2010-7214

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

1900

110

ДКП 003:2010-7215

Стропальник

700

111

ДКП 003:2010-7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

1200

112

ДКП 003:2010-7241

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

1200

113

ДКП 003:2010-8155

Оператор заправних станцій

900

114

ДКП 003:2010-8159

Оператор газорозподільної станції

900

115

ДКП 003:2010-8159

Обхідник лінійний

1200

116

ДКП 003:2010-8162

Оператор котельні

700

117

ДКП 003:2010-8163

Машиніст компресорних установок

800

118

ДКП 003:2010-8163

Наповнювач балонів

700

119

ДКП 003:2010-8333

Машиніст крана (кранівник)

900

120

ДКП 003:2010-8333

Ліфтер

800

121

ДКП 003:2010-8334

Водій навантажувача

1200

122

Додаткове практичне індивідуальне навчання для зварювальників (45 хв.)

700

123

Додаткове практичне індивідуальне навчання для верхолазів (45 хв.)

700

АТЕСТАЦІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ

124

РДЕ (111)

Ручне дугове зварювання

1900

125

МАГ (135)

Дугове зварювання металевим електродом в активних газах

1900

126

МІГ (131)

Дугове зварювання суцільним дротом в інертних газах

1900

127

ВІГ (141)

Дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах

1900

128

ГЗ (311)

Газове зварювання

1900

НПАОП

129

ДСТУ EN ISO 9606-1:2018

Зварювання плавленням

300

130

НПАОП 0.00-1.81-18

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском

380

131

НПАОП 0.00-1.76-15

Правила безпеки систем газопостачання

380

132

ДБН В2.5-20-2001

Газопостачання

170

133

НПАОП 0.00-1.80-18

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

380

134

ДСТУ Б.В.2.6-199:2014

Конструкції будинків і споруд

170

135

ДСТУ Б.В.2.6-200:2014

Сталеві конструкції

170

136

ДСТУ Б.В.2.6-169:2011

Зварювання арматури та закладних деталей

170

137

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації  ліфтів

170

138

ДСТУ Б.В.2.5-68:2012

Будівельні норми і правила. Зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації

170

139

ДСТУ Б.В.2.5-66:2012

Теплові мережі

170

 

ПОСЛУГИ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

 

1

Постанова КМУ № 48 від 07.02.2018р.

Експертне обстеження підприємства, щодо оцінки стану охорони праці та безпеки промислового  виробництва відповідно додатків  №№ 2,3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

Розрахункова (Постанова КМУ № 1251 від 04.11.2009р.)

2

Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004р.

Експертне обстеження (технічне діагностування) повний та частковий технічний огляд / опосвідчення обладнання (первинний, черговий та позачерговий)

Галузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки. Частина 4

3

Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004р.

Послуги лабораторії з неруйнівного контролю металу (візуально-оптичний, магніто-порошковий, капілярний, ультразвукове діагностування, товщинометрія, твердометрія)

Розрахункова

4

Закон України про ОП

стаття 21

Експертиза на відповідність обладнання  яке придбане за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці,що чинні на території України

 

від 1450

за одиницю

5

ДСТУ

Розробка паспортів на обладнання, виготовлення дублікатів паспортів

від 2700

6

Постанова КМУ № 48 від 07.02.2018р.

Декларація відповідності  матеріально-технічної бази нормативно0-правовим актам охорони праці,  відповідно до додатків 6,7 Постанови

3000

7

Закон України про ОП

стаття 13

Аудит стану охорони праці

Договірна

8

Послуга

Розробка та впровадження документів з охорони праці на підприємствах різних галузей

від 3000

9

Послуга

Абонентське обслуговування підприємств з охорони праці  «Інженер з охорони праці»

від 4000

10

Послуга

Виїзд фахівця на об’єкт для надання консультації  (місто/область/Україна)

 

700/1000/3000 (1 фахівець)

11

Постанова КМУ

№ 956 від 11.07.2002р. та № 98 від 23.02.2006р

Ідентифікація та декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Ідентифікація
потенційно небезпечних об'єктів

9000

12

№ 956 від 11.07.2002р.

Розробка та супровід ПЛАС та декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

Договірна

13

ПТЕ та ПБЕ

Електротехнічні вимірювання устаткування напругою до 1000В

 

Поділитися посиланням: