081 Право

Автор Назва Рік ВКЦ  
Коваленко І. А. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисциплін кафедри для бакалаврів зі спеціальності: 08 «Право» (081 «Право») 2019 9255 PDF
Алієва-Барановська В. М. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКРЕ-МИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» (для магістрів) 2018 9246 PDF
Коваленко І. А. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Цивільне право» за спеціальністю: 081 «Право» 2019 9236 PDF
Заросило В.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисциплін кафедри для бакалаврів зі спеціальності: 262 «Правоохоронна діяльність» 2019 9232 PDF
Талах А. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 2018 9228 PDF
Мацко А. С. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисциплін кафедри зі спеціальності: 293 «Міжнародне право» (082 «Міжнародне право») 2019 9225 PDF
Муравйов К. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З дисциплін кафедри для бакалаврів, магістрів зі спеціальності: 081 Право 2019 9223 PDF
Вчена рада Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів денної та заочної форм навчання Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого зі спеціальностей 2019 9222 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Судові системи та порівняльне судочинство Семестр 5 2019 9219 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Правовий статус особи семестр 7 2019 9218 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Семестр 8 2019 9217 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Право міжнародної безпеки семестр 8 2019 9216 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Право міжнародних договорів семестр 8 2019 9215 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Право Європейського Союзу Семестр 8 2019 9214 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Право Європейського Союзу Семестр 4,5 2019 9213 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Порівняльне цивільне та торговельне право семестр 7 2019 9212 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Порівняльне трудове право Семестр 8 2019 9211 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Порівняльне правознавство Семестр 1 2019 9210 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини_Семестр 8 2019 9209 PDF
Кісілевич-Чорнойван О. М. Робоча навчальна програма Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини_Семестр 7 2019 9208 PDF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 22 23