221 Стоматологія

Автор Назва Рік ВКЦ  
Коляденко Н. В. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Анатомія людини 2019 9528 PDF
Коляденко Н. В. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Медична біологія 2019 9521 PDF
Коляденко Н. В. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Гістологія, цитологія та ембріологія 2019 9518 PDF
Коляденко Н. В. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Медична хімія 2019 9516 PDF
Ткаченко І.М. Марченко І.Я. Пропедевтика терапевтичної стоматології 2017 9467 PDF
Неспрядько В.П. Волинець В.М. Костюк Т.М. Прощенко А.М. Пропедевтика ортопедичної стоматології 2017 9466 PDF
Савичук О.В., Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Любарець С.Ф., Плиска О.М., Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 2017 9465 PDF
Мелешко Т. В., д. б. н., проф. Бойко Н. В. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ” 2018 8732 PDF
Коляденко Н. В. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕДИЧНА ХІМІЯ” 2019 PDF
ПОГОДИННА РОБОЧА ПРОГРАМА (складена на основі «Робочої програми навчальної дисципліни») Медична та біологічна фізика PDF
Силабус навчальної дисципліни ФІЗІОЛОГІЯ PDF
Робоча програма навчальної дисципліни ФІЗІОЛОГІЯ 2020 PDF
Робоча програма навчальної дисципліни ПАТОФІЗІОЛОГІЯ 2020 PDF