071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Автор Назва Рік ВКЦ  
Коваль М. І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)) 2019 9231 PDF
Коваль М.І., Жила В.Г. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт із спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Облік і оподаткування” (за другим (магістерським) рівнем вищої світи) 2018 9230 PDF
Коваль М. І. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “Облік і оподаткування” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)) 2018 9229 PDF
Коваль М.І., Цімошинська О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для першого бакалаврського рівня вищої освіти) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 2018 9227 PDF
Коваль М. І., Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Аудит» (для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 2018 9226 PDF
Коваль М. І. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2018 9220 PDF
Цімошинська О. В. Навчальна програма з дисципліни «СОЦІАЛЬНА І ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА» ( для бакалаврів) 2018 9154 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА І ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА” ДЛЯ БАКАЛАВРІВ 2018 9153 PDF
Цімошинська О. В. Навчальна програма з дисципліни «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ» ( для бакалаврів) 2018 9084 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ” (для бакалаврів) 2018 9083 PDF
Цімошинська О. В. Навчальна програма з дисципліни «СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ( для бакалаврів) 2018 9082 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (для бакалаврів) 2018 9081 PDF
Цімошинська О. В. Навчальна програма з дисципліни «ОБЛІК У БАНКАХ» ( для бакалаврів) 2018 9048 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК У БАНКАХ” ДЛЯ БАКАЛАВРІВ 2018 9047 PDF
Коваль М. І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “Вступ до спеціальності” (для здобувачів спціальності «Облік і оподаткування») 2018 9040 PDF
Коваль М. І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до спеціальності” (для здобувачів спеціальності «Облік і оподаткування») 2018 9039 PDF
Цімошинська О. В. Навчальна програма з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ» ( для бакалаврів) 2018 9037 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ” ДЛЯ БАКАЛАВРІВ 2018 9036 PDF
Коваль М. І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерська експертиза» (Судово-бухгалтерська експертиза) (для бакалаврів) 2018 9035 PDF
Коваль М. І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Бухгалтерська експертиза» (Судово-бухгалтерська експертиза) (для бакалаврів) 2018 9034 PDF
1 2 3