071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Автор Назва Рік ВКЦ  
Цімошинська О. В. Навчальна програма з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ» ( для магістрів) 2018 9033 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ” ДЛЯ МАГІСТРІВ 2018 9032 PDF
Матюха М.М., Цімошинська О. В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін «ОБЛІК У БАНКАХ» (для бакалаврів) 2018 8398 PDF
Матюха М.М., Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ОБЛІК У БАНКАХ” (для бакалаврів) 2018 8397 PDF
Матюха М.М., Цімошинська О.В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін «ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ» (для бакалаврів) 2018 8396 PDF
Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ” (для бакалаврів) 2018 8395 PDF
Матюха М.М., Цімошинська О.В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін «БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ» (для бакалаврів) 2018 8388 PDF
Матюха М.М., Цімошинська О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ” (для бакалаврів) 2018 8387 PDF
Коваль М.І., Жила В.Г. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт із спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Облік і оподаткування” (за другим (магістерським) рівнем вищої освіти) 2019 7921 PDF
Коваль М.І., Цімошинська О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗИХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Аудит» (для першого бакалаврського рівня вищої освіти) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 2019 7917 PDF
М.І. Ковалем МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для першого бакалаврського рівня вищої освіти) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 2019 7916 PDF
Коваль М. І., Цімошинська О. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (для бакалаврів) 2018 7822 PDF
Коваль М. І., Цімошинська О. В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисциплін «Аудит підприємницької діяльності» (для бакалаврів) 2018 7797 PDF
Коваль М.І., Матюха М.М. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ (для бакалаврів) 2016 7494 PDF
Коваль М.І., Цімошинська О.В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ І ДІПРИЄМСТВОМ” (для магістрів) 2016 7484 PDF
Коваль М.І., Михайленко О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ” (для магістрів) 2016 7483 PDF
Матюха М.М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ” (ДЛЯ БАКАЛАВРІВ) 2016 7449 PDF
Ковалем М.І.Жилою В. Г. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “Методика і організація державного фінансового контролю” (для магістрів) 2016 7443 PDF
Михайленко О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І» (для бакалаврів) 2016 7224 PDF
Коваль М.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ” (для спеціалістів, магістрів) 2016 7223 PDF
1 2 3
Поділитися посиланням: