Міжнародний відкритий університет

Програма розвитку приватної освіти в Україні

 • Центр міжнародної академічної мобільності МАУП

  Стратегія інтернаціоналізації МАУП

  МАУП, відповідно до чинного законодавства, здійснює міжнародну співпрацю, укладає договори про співпрацю, установлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

  Основними пріоритетами міжнародної співпраці виступають:

  • Сприяння  евроінтеграційним  та демократичним тенденціям розвитку українського суспільства.
  • Посилення міжнародного виміру у сфері вищої освіти.
  • Покращення якості в усіх секторах освіти шляхом поширення міжнародної наукової співпраці,  запровадження мобільності персоналу, стратегічних партнерств.
  • Збільшення можливостей для студентів закладів вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування та організацію академічної мобільності.
  • Збільшення здобувачів вищої освіти.

  Сфери наукової міжнародної співпраці:

  • Education
  • Humanities
  • Theology
  • Social And Behavioural Sciences 
  • Management And Administration
  • Law
  • Information And Communication Technologies
  • Social Work
  • Military Science, National Security, Security Of The State Border
  • Civil Security

  Основними стратегічними напрямами міжнародної співпраці МАУПу є:

  • участь у програмах двосторонньої та багатосторонньої міждержавної і міжуніверситетської академічної мобільності;
  •  проведення спільних наукових досліджень; проведення спільних наукових проектів;
  •  організація спільної підготовки та перепідготовки й стажування студентів;
  • сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників, студентів;
  •  створення міжнародних наукових об'єднань, лабораторій;
  •  виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав і міжнародних організацій;
  •  організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
  •  участь у міжнародних освітніх і наукових програмах; 
  • створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
  •  навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців, підготовка та перепідготовка науковців;
  • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої і післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
  • інші напрями та форми, не заборонені законом.
  Згорнути ↑
Поділитися посиланням: