Докторантура PhD

Спільна заочна докторантура МКА (Міжнародна Кадрова Академія) та МАУП (Міжрегіональна Академія управління персоналом) здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів з присудження наукового ступеня доктора філософії/доктора наук в різних галузях знань.

Напрями

 • Право
 • Міжнародні відносини
 • Державне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Політологія
 • Соціологія
 • Економіка
 • Банківський менеджмент
 • Ділове адміністрування
 • Управління інформаційними системами
 • Управління людськими ресурсами
 • Фінанси
 • Менеджмент та економіка охорони здоров’я
 • Освіта
 • Психологія
 • Історія
 • Культурологія
 • Українознавство
 • Релігієзнавство
 • Реклама
 • Дизайн
 • Безпекознавство

Форма навчання – заочна

Термін навчання в докторантурі: 2 роки і 1 рік (за умови складених кандидатських іспитів).

У докторантуру приймаються громадяни України та інших країн, які мають вищу освіту на рівні спеціаліста/магістра. Зарахування до докторантури - за результатами співбесіди.

Підготовка докторів філософії здійснюється шляхом поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, а також підготовки та захисту дисертації на засіданні Спеціалізованої Вченої ради МКА, МАУП з відповідного напряму.

У процесі навчання обов'язковим є вивчення 10 дисциплін, з яких докторанти складають іспити і пишуть реферати, а також публікації трьох наукових статей і написання дисертації для захисту її на Спільній Спеціалізованій вченій Раді МАУП, МКА.

За обраною докторантом темою дисертаційного дослідження рішенням засідання кафедри призначається науковий керівник.

Докторантам надається першочергове право публікації основних висновків та положень досліджень у фахових виданнях: «Наукові праці МАУП», «Наше право», «Європейські перспективи» та надаються рекомендації щодо друку в фахових виданнях інших установ та організацій.

Докторанти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях, семінарах та інших заходах, які проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом з питань менеджменту, економіки, психології, соціології, права, політології, державного управління тощо.

За результатами публічного захисту докторанту присуджується науковий ступінь доктора філософії (Ph.D)/доктора наук з відповідної спеціальності і видається диплом міжнародного зразка.

Згідно з міжнародними Конвенціями рекомендується компетентним органам країн, які підписали ці Конвенції або приєдналися до них, визнавати цей диплом доктора філософії (Ph.D)/доктора наук як документ, що надає його власнику право здійснювати професійну діяльність відповідно до наукового ступеня, зазначеного в дипломі.

Для вступу в докторантуру необхідно подати:
 1. заяву на ім'я ректора МАУП;
 2. листок обліку кадрів;
 3. копію диплома спеціаліста (магістра, кандидата наук);
 4. копію посвідчення  про складені кандидатські іспити;
 5. копію трудової книжки;
 6. копію паспорта;
 7. три фотокартки (3х4);
 8. копія закордонного паспорта.

Прийом документів щомісяця. Навчання платне

Прийом документів

03039, м. Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП. Корп. 18, каб. 25
Тел. (38-044) 490-95-12
E-mail: doctorant@iapm.edu.ua

Поділитися посиланням: