Оголошення

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ – 00127522, місцезнаходження – м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 04 червня 2021 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про доповнення видів економічної діяльності Академії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Про проведення державної реєстрації відповідних змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання рішення зборів.

 

Реєстрація учасників відбудеться 04 червня 2021 року з 10:00 до 11:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 31 травня 2021 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.maup.com.ua

Представник акціонера бере участь у Загальних зборах та голосуванні, в межах тих повноважень, якими він наділений відповідно до тексту довіреності.


Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОу 00127522) повідомляє, що на 35-39 періоди обігу облігацій серії В (Емітент - ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств N0 29/2/11, дата реєстрації 14.02.2011 р., код цінних паперів (ISIN) и UА4000112114) встановлена славка доходу у розмірі 19%.

Зміни до проспекту емісії облігацій ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Поділитися посиланням: