Оголошення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 00127522, місцезнаходження – м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2

ПОВІДОМЛЯЄ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (відбудуться 26 лютого 2021 року)


Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОу 00127522) повідомляє, що на 35-39 періоди обігу облігацій серії В (Емітент - ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств N0 29/2/11, дата реєстрації 14.02.2011 р., код цінних паперів (ISIN) и UА4000112114) встановлена славка доходу у розмірі 19%.

Зміни до проспекту емісії облігацій ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Поділитися посиланням: