Робочі навчальні програми

Українська мова професійного спрямування

Комунікативні стратегії іншомовного спілкування

Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

Література англомовних країн

Техніка перекладу з основної (англійської) мови

Жанрові теорії перекладу

Інформаційні технології в професійній діяльності

Актуальні питання перекладознавства

Педагогіка і психологія вищої школи

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Для бакалаврів

Вступ до мовознавства

Основи інформатики та прикладної лінгвістики

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (французької)

Практичний курс основної іноземної мови (англійської)

Граматика (складова частина дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійської)»)

Вступ до перекладознавства

Лінгвокраїнознавство першої іноземної мови (англійської)

Латинська мова та медична термінологія

Лінгвокраїнознавство першої іноземної мови (англійської)

Історія першої іноземної мови

Історія англійської мови

Ділова українська мова

Ділова іноземна мова

Практичний курс другої іноземної мови (французької)

Спецкурс з основ художнього перекладу

Порівняльна лексикологія англійської та російської мов

Переклад науково-технічних текстів (письмовий)

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Порівняльна стилістика англійської та російської мов (для іноземних студентів)

Переклад юридичних документів

Порівняльна граматика англійської та української мов

Порівняльна стилістика англійської та української мов

Переклад ділового мовлення

Практикум перекладу фахових текстів

Практикум перекладу

Історія зарубіжної літератури

Латинська мова

Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови (галузевого спрямування)

«Порівняльна стилістика англійської та української мов»

Практикум перекладу з іноземної мови (за вибором) (французька мова)

Лінгвокраїнознавство англійської мови

Порівняльна граматика англійської та російської мов

Основи термінознавства

«Фонетика (складова частина дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійської)»)»

Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови (галузевого спрямування)

Практичний курс англійської мови для іноземних студентів

Поділитися посиланням: