Аріфходжаєва Тетяна Борисівна

Аріфходжаєва Тетяна Борисівна

Заступник директора-декан Інституту безпеки, доцент кафедри національної безпеки

Google Scholar

ORCID ID

Підвищення кваліфікації

Має свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ПрАТ ВНЗ МАУП. ПК №00127522/006540-23."Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану:публічно-правовий аспект”, 05.05.2023- 27.06.2023, 7 кредитів ЄКТС.

Діяльність у спеціалізованих установах

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.142.02 ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” з 2017 р. по т.ч.

Офіційний опонент по дисертаціям трьох здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Офіційний опонент у трьох разових спеціалізованих вчених радах.

Рецензент у двох разових спеціалізованих вчених радах

Координатор Департаменту освіти ТТвУГО Теософське Товариство України.

Академік ГО “Академія Адміністративно-правових наук”.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

З 1998 по 2005 рік проходила службу в органах внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи Державного департаменту України з питань виконання покарань.

У 1999р. - здобула освіту за спеціальністю географія в Одеському державному університет імені І.І. Мєчнікова.

З 2014 по 2017 роки - Заступник директора інституту права з профорієнтаційної роботи  ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

У 2016 р. - закінчила  ПрАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” за спеціальністю адміністративний менеджмент та отримала диплом магістра з відзнакою.

З серпня 2021р. по червень 2023р. - Керівник Центру контролю якості освітніх послуг.

Від 2023 року займає посаду заступника директора-декана  Інституту безпеки ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Доцент кафедри національної безпеки Інституту безпеки.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2017 р. - захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за темою: «Публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні» 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».