Чумак Олександр Олексійович

Чумак Олександр Олексійович

Професор кафедри Національної безпеки

Google Scholar

ORCID ID

Підвищення кваліфікації

Має сертифікат, що засвідчує підвищення кваліфікації у м. Люблін, Республіка Польща, Люблінський науково-технічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської. Науково-педагогічне стажування у період із 21.06.2019р.–28.06.2019р.
Тема: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3 кредитів (108 годин).

Свідоцтво про підготовку від 11.12.2019р. у м. Київ. Державна авіаційна служба України. Підготовка з правових питань за індивідуальною програмою (з 01 по 30 листопада 2019 р.): Правове регулювання діяльності аеропортів та виконання польотів (78 год.); Авіаційна безпека на вітчизняному та міжнародному рівні (84 год.); Міжнародно-правове співробітництво в авіаційній галузі (18 год.) .

Діяльність у спеціалізованих установах

Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій. Спеціальність 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти. Льотна академія НАУ.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2000 р. - закінчив навчання у Харківський державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю правознавство.

У 2011 р. - закінчив  Харківський регіональний інститут державного управління. Національна академія державного управління при Президенті України  за спеціальністю державне управління.

З 2023 року перебуває на посаді професора  кафедри національної безпеки Інституту безпеки ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Заступник начальника Головного Управління юстиції у Кіровоградській області.

Начальник відділу державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Кіровоградській області.

Начальник Управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Кіровоградській області.

Начальник Льотної академії Національного авіаційного університету.

Голова Ради приватних виконавців Кіровоградської області, приватний виконавець.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2011 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за темою: «Припинення трудових правовідносин не за ініціативою сторін трудового договору», 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення, Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

2017 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за темою: «Адміністративно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні в умовах реформування органів виконавчої влади»,  12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України.