Гордієнко Сергій Георгійович

Гордієнко Сергій Георгійович

Професор кафедри національної безпеки

Google Scholar

ORCID ID

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ПрАТ ВНЗ МАУП. ПК №00127522/006607-23."Вдосконалення управління вітчизняним оборонно-промисловим комплексом, як актуальне питання національної безпеки України”, 05.05.2023- 27.06.2023, 7 кредитів ЄКТС.

Діяльність у спеціалізованих установах

Виконував обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради К 26.142.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України».

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1983 р. - закінчив  Київський інститут інженерів цивільної авіації  за спеціальністю експлуатація літальних апаратів і двигунів.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

1997 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.01. - Система функцій контррозвідки Служби безпеки України, Національна академія Служби безпеки України.

2009 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за темою: «Теорія та практика діяльності контррозвідки Служби безпеки із захисту інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах», спеціальність: 21.07.01 – Забезпечення державної безпеки України, Національна академія Служби безпеки України.