Карбовська Любов Олександрівна

ПІБ

Карбовська Любов Олександрівна

Науковий ступінь/вчене звання

Кандидат економічних наук, доцент

Посада

Заступник завідувача кафедри маркетингу, професор кафедри маркетингу

Освітня кваліфікація

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка

Рік закінчення: 1983 р.,

Спеціальність: історія

Київський національний економічний університет,

Рік закінчення: 2001 р.,

Спеціальність: державна служба,

магістр з адміністративного менеджменту.

Кандидат економічних наук, 051 Економіка/073 Менеджмент (08.00.03 – економіка та управління національним господарством),

диплом кандидата економічних наук ДК 020537, від 03.04.2014 р.

Тема дисертації: «Механізм державного регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою»;

доцент кафедри маркетингу, 12ДЦ №044857 від 15.12.2015 р.

Науково-педагогічна діяльність

38 років

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004557-21 від 29.01.2021 р. «Науково-методичні засади інформаційного забезпечення економічної діяльності підприємства».

Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Liubov KARBOVSKA, Anna BRATUS, Olena LOZHACHEVSKA, Ekaterina ZHELEZNIAK, Tamara NAVROTSKA State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol 10 No 4 (2019): JARLE Vol X Issue 4(42) Summer 2019, 1022-1031. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4713https://doi.org/10.14505//jarle.v10.4(42).04
  2. Karbovska, L. O. (2015). Directions in methodology improvement for ukrainian universities ranking. Actual Problems of Economics, 167(5), 193-200.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_5_25.
  3. Карбовська Л.О. Методичні підходи до оцінки рівня збалансованості попиту та пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країн// Наукові праці МАУП / редкол.: А. М. Подоляка (голов. ред.) [та ін.].- К.: МАУП, 2001. вип. 43 (4 - 2014). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015.– с. 143 - 146.
  4. Карбовська Л.О., Могилевська О.Ю. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ. 2019. Випуск 2(10). с.34-43.
  5. Карбовська Л. О., Братусь Г. А., Васюткіна Н. В. Концептуальна модель інтеграції системи соціально-відповідального маркетингу в стратегію управління промисловим підприємство. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2019, вип. 57(1), с. 48–55 https://doi.org/10.32689/2523-4536-2019-02/58-48-55.
  6. LіubovKarbovska. Status and trends of the medical services market in Ukraine: problems and prospects // Journalofscience. Lyon №9/2020. IISN 3475-3281.25-30: https://www.joslyon.com
  7. Карбовська Л.О, Братусь Г.А.. Особливості використання статистичних методів для прогнозування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економічні горизонти. Economic horizons: щокв. Наук. журнал. Умань. Держ. Пед. ун-т ім. Павла Тичини. 2019.№ 4(7). С. 205–213.
  8. Lіubov Karbovska, Vitaly Bondarenko SWOT-analysisas a tool of strategic management of the enterprise providing motor transport services // Journal of science. Lyon №17/2021. IISN 3475-3281.15-20: https://www.joslyon.com
  9. 1. Статистичне забезпечення маркетингу: навч. посіб./ [В.Б. Захожай, Л.В. Романова, Н.А. Головач та ін.]; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. - 400 с.

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

  1. Науково-методичні засади статистичного забезпечення в економіці
Поділитися посиланням: