Силабуси 2020

I. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОНП

II. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОНП

Вибіркові компоненти ОНП

 • Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій
 • Управління науковими проектами
 • Теорія і практика корпоративного управління
 • Перспективи розвитку бізнес-маркетингу
 • Міжнародні системи стандартизації та сертифікації
 • Стратегія економічного розвитку
 • Управління конкурентоспроможністю національної економіки
 • Інноваційні технології управління персоналом
 • Система управління якістю
 • Управління соціальною відповідальністю
 • Стратегічне регулювання демографічних процесів
 • Економіка та управління інноваційно-інвестиційним розвитком
Поділитися посиланням: