Робочі навчальні програми

Політична економія
Управління проектами
Інноваційний розвиток підприємства
Глобальна економіка
Економіка
Комерціалізація наукових. дос.тран. техн
Макроекономіка
Економічна ефект діяльн. організацій
Економіка підприемства
Історія економічних вчень
Історя економіки та екон. думки
Акт.проблеми моделювання ек. процесів
Уравління якістю
Управлінське консультування
Управління конкурентоспромо. продукції
Управління бізнесом
Управління змінами
Управл виробничою інфраструктурою
Управління виробничими групами
Управління виробничими конфліктами
Управління бізнес процесами
Теорія і прак. управління організацією
Теорія организацій
Управ науковими проектами
Стратегічне управління бізнесом
Ситуаційний менеджмент
Система технологій
Проблеми  економіки та управл суч. під
Основи управління бізнесом
Основи проектного  менеджменту
Основи організації діяльності підприємств
Основи корпоративногоо управління
Основи антикризового управління
Операційний менеджмент
Організація виробництва
Організаційна поведінка
Організаційна культура
Обгрунтування господарських рішень
Методика викладання менеджменту
Корпоративне управління
Корпоративна соціальна  відповідальність бізнесу
Концптуальні засади сучасного менедж
Етика бізнесу
Економіка
Економічне планування
Діагностика  діяльності підприємств
Бізнес тренінг
Бізнес адміністрування
Антикризове управління
Регіональна економіка
Сучасні економічні теорії
Сучасна економічна теорія
Основи еконономічної теорії
Наукові засади інноваційного розв
Мікроекономіка
Моделювання в управління СЕС
Макроекономіка та мікроекономіка

Поділитися посиланням: