Силабус

Силабуси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АУДИТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЕКСПЕРТИЗА ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ 1 С БУХГАЛТЕРІЯ

КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ 1 С ПІДПРИЄМСТВО

КОНТРОЛІНГ

ОБЛІК В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

ОБЛІК ЗЕД

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ І АУДИТІ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

Силабуси другого (магістерського) рівня вищої освіти

АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОБЛІК І ФІН ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися посиланням: