Силабуси дисциплін вільного вибору

Освітньо-наукова програма 2016 р.

Аналітична діяльність

Тренінг швидкого читання та розвитку пам'яті

Теорія систем та системний аналіз

Право iнтелектуальної власностi

Освітньо-наукова програма 2018 р.:

Мистецтво наукової комунікації та аргументації

Основи міжкультурної комунікації англійською мовою

Розвиток інновацій та академічне підприємництво

Педагогіка вищої школи

Методологія та методи прогнозування

Теорія пізнання

Право інтелектуальної власності

Методологія підготовки наукової публікації

Патентознавство

Публічні фінанси в умовах децентралізації

Електронне врядування та електронна демократія

Світовий досвід організації публічної служби

Антикризове управління в об'єднаних територіальних громадах

Регіональний розвиток та взаємодія влади та громади

Адміністрування суспільних благ

Підготовка науково-інноваційного проекту

Управління змінами в публічному секторі

Стратегічне управління в публічному секторі в умовах сталого розвитку

Освітньо-наукова програма 2020 р.:

Мистецтво наукової комунікації та аргументації

Основи міжкультурної комунікації англійською мовою

Розвиток інновацій та академічне підприємництво

Педагогіка вищої школи

Методологія та методи прогнозування

Теорія пізнання

Право інтелектуальної власності

Методологія підготовки наукової публікації

Патентознавство

Публічні фінанси в умовах децентралізації

Електронне врядування та електронна демократія

Світовий досвід організації публічної служби

Антикризове управління в об'єднаних територіальних громадах

Регіональний розвиток та взаємодія влади та громади

Адміністрування суспільних благ

Підготовка науково-інноваційного проекту

Управління змінами в публічному секторі

Стратегічне управління в публічному секторі в умовах сталого розвитку

Поділитися посиланням: