Робочі навчальні програми

Робочі навчальні програми для бакалаврів 2020 р. набору

Мікробіологія з основами імунології

Біологія з основами генетики

Анатомія та фізіологія людини

Вища математика і статистика

Загальна та неорганічна хімія

Фармакологія

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Організація та економіка фармації

Філософія

Іноземна мова

Фармакогнозія з курсовою роботою

Біологічна хімія

Основи академічного письма

Органічна хімія

Аналітична хімія

Інформаційні технології у фармації

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Гігієна у фармації

Латинська мова

Фармацевтична ботаніка

Фізична та колоїдна хімія

Патологічна фізіологія

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

Організація та економіка фармації

Технологія ліків аптечна

Фармакоекономіка

Охорона праці та охорона праці в галузі

Підготовка офіцерів запасу

Психологія спілкування

Сучасна аналітична лабораторна практика

Особливості зовнішньо-економічної діяльності

Основи промислової технології ліків

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Безпека життєдіяльності

Валеологія

Вступ у фармацію (практичні заняття в аптеці з технології ліків)

Вступ у фармацію (практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації)

Гомеопатичні препарати

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

Екстремальна медицина

Етика  і деонтологія у фармації

Засоби лікувальної косметики

Історія сучасного світу

Клітинна біологія

Основи біоетики та біобезпеки

Основи екології

Основи економіки у фармації

Основи поведінки споживача у фармації

Робочі навчальні програми для бакалаврів 2017-2019 р. набору

Фармакологія

Інформаційні технології у фармації

Фармацевтична хімія

Гігієна у фармації

Фармацевтична ботаніка

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізична та колоїдна хімія

Латинська мова

Фармакогнозія з курсовою роботою

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

Технологія ліків аптечна

Біологічна хімія

Аналітична хімія

Анатомія та фізіологія людини

Історія України та української культури

Загальна та неорганічна хімія

Філософія

Іноземна мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика і статистика

Патологічна фізіологія

Біологія з основами генетики

Мікробіологія з основами імунології

Органічна хімія

Організація та економіка фармації

Основи промислової технології ліків

Охорона праці та охорона праці в галузі

Підготовка офіцерів запасу

Психологія спілкування

Сучасна аналітична лабораторна практика

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Безпека життєдіяльності

Валеологія

Вступ у фармацію (практичні заняття в аптеці з технології ліків)

Вступ у фармацію (практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації)

Гомеопатичні препарати

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

Екстремальна медицина

Етика  і деонтологія у фармації

Засоби лікувальної косметики

Історія сучасного світу

Клітинна біологія

Основи біоетики та біобезпеки

Основи екології

Основи економіки у фармації

Основи поведінки споживача у фармації

Робочі навчальні програми для бакалаврів 2017-2019 р. набору заочна форма навчання

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практик

Фармацевтична хімія

Організація та економіка фармації

Фармакологія

Фармакогнозія з курсовою роботою

Технологія ліків аптечна

Інформаційні технології у фармації

Гігієна у фармації

Фармацевтична ботаніка

Латинська мова

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізична та колоїдна хімія

Біологічна хімія

Аналітична хімія

Органічна хімія

Патологічна фізіологія

Мікробіологія з основами імунології

Загальна та неорганічна хімія

Анатомія та фізіологія людини

Біологія з основами генетики

Філософія

Вища математика і статистика

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Сучасна аналітична лабораторна практика

Психологія спілкування

Підготовка офіцерів запасу

Охорона праці та охорона праці в галузі

Основи промислової технології ліків

Основи поведінки споживача у фармації

Основи економіки у фармації

Основи екології

Основи біоетики та біобезпеки

Клітинна біологія

Історія сучасного світу

Засоби лікувальної косметики

Етика і деонтологія у фармації

Екстремальна медицина

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

Гомеопатичні препарати

Вступ у фармацію (практичні заняття в аптеці з технології ліків)

Вступ у фармацію (практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації)

Валеологія

Безпека життєдіяльності

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Поділитися посиланням: