Кафедра стоматології

Кафедра стоматології була створена та почала функціонувати  в серпні місяці 2019 року, як структурний підрозділ стоматологічного факультету. Кафедра знаходиться в стоматологічному корпусі (корпус №3). Вивчення стоматології майбутніми лікарями-стоматологами починається саме з цієї кафедри. До дисциплін, які викладаються на кафедрі належать пропедевтика терапевтичної стоматології, пропедевтика ортопедичної стоматології та пропедевтика дитячої стоматології. Викладання відбувається згідно із сучасними вимогами та поглядами щодо підготовки лікарів-стоматологів.

Високий теоретичний рівень підготовки також підкріплюється відпрацюванням практичних навиків на спеціальних манекенах у фантомному класі оснащеному сучасним стоматологічним обладнанням. Високу теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри, який включає в себе 8 науково-педагогічних працівників.

Науково-педагогічний склад кафедри стоматології

Савчук Олег Володимирович -  в.о. завідувача кафедри стоматології, д. мед. н., доцент, професор кафедри стоматології, лікар-стоматолог вищої категорії, лікар-стоматолог-ортопед вищої категорії, лікар з управління та організації охорони здоров’я

Контактні дані: Тел.: 044-490-95-11, внутрішній телефон: 11-66, E-mail: kab413@ukr.net

Новошицький Володимир Євгенійович – доцент кафедри стоматології, к. мед. н., лікар-стоматолог-пародонтолог, лікар-стоматолог-ортопед

Краснов Володимир Юрійович - доцент кафедри стоматології, к. мед. н., лікар-стоматолог-ортопед

Юрженко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри стоматології, к. мед. н., лікар-стоматолог-терапевт

Гуліч Сергій Вікторович – асистент кафедри стоматології, лікар-стоматолог

Курдюмова Алла Анатоліївна – асистент кафедри стоматології, лікар-стоматолог

Саєнко Олеся Вікторівна – асистент кафедри стоматології, лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-ортодонт

Сидько Юлія Олександрівна - асистент кафедри стоматології, лікар-стоматолог-терапевт, лікар-стоматолог-дитячий

Барановська Наталія Валеріївна - доцент кафедри стоматології, лікар-стоматолог-ортодонт вищої категорії

Трубка Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри стоматології, спеціалізація -лікар-стоматолог дитячий (дитяча терапевтична стоматологія)

Тимофєєв Олександр Олексійович, д.мед.н., професор кафедри стоматології; стоматолог – хірург вищої категорії

 

Поділитися посиланням: