Скибінська Тетяна Ростиславівна

+38-050-411-76-25

Tanya_skib@ukr.net

 

СКИБІНСЬКА Тетяна Ростиславівна – завідувач кафедри загально-медичних дисциплін, кандидат біологічних наук, доцент

З липня 2020 року виконує обов’язки заступника декана стоматологічного факультету.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1995р. закінчила Національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «гістолог, цитолог, ембріолог» з правом викладання в ВНЗ. З 1999 року працює на посаді доцента кафедри гістології та ембріології. У лютому 2010 року присвоєне вчене звання «доцент». Скибінська Т.Р. є висококваліфікованим викладачем, проводить практичні заняття із студентами медико-психологічного, стоматологічного факультету. Читає курс лекцій з загальної та спеціальної гістології.

Загальний стаж 33 роки. Загальний педагогічний стаж складає 22 роки. Користується повагою та авторитетом серед колег та студентів, дисциплінована, ініціативна.

Скибінська Т.Р. бере активну участь у науковій роботі кафедри. Сумлінно виконує свої функціональні обов`язки, постійно підвищує свій науковий та професійний рівень знань. Має 67 наукових праць. Є співавтором 5 навчальних посібників, 20 наукових праць. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

У 2018 році пройшла довгострокове підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів тривалістю 108 академічних годин (3 кредити ЕСTS) і набрала 164 бали з 200 максимально можливих (посвідчення №ДНП 18074).

У червні 2020 року пройшла короткострокове підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 30 академічних годин (1 кредити ЕСTS). (посвідчення №ДНП 20700 від 05.06.2020 року Тема: «Англійська мова для професійного спілкування та викладання навчальних дисциплін»).    

 

Коло наукових інтересів:

Наукові інтереси присвячені проблемам гістологїї, цитології ембріології, методологічним питанням, проблемам педагогіки вищої школи. Декілька років працювала в історичних архівах м. Києва, вивчаючи історію становлення гістології та формування гістологічних шкіл.  

Понад 15 років бере участь у міжнародних конкурсах «Eko-intel», працює з обдарованою молоддю, являється членом журі Малої Академії Наук України.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчальні посібники

1.Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Загальна гістологія. Мелник Н.О., Чайковський Ю.Б., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скибінська Т.Р., Навчальний посібник. Видатництво «Книга-плюс», Київ, 2019 р., 180 с

 

2.Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Спеціальна гістологія. Мельник Н.О., Чайковський Ю.Б., Божко О.г., Бідна Л.П., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скибінська Т.Р. та ін. Навчальний посібник. Видавництво «Книга-плюс», Київ, 2018 р.,255 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Перелік наукових публікацій включених до переліку фахових видань МОН України

1.Scientist, teacher, organizer (to the 120th anniversary of the histologist, embryologist, parasitologist Semyon Dmitriyevich Shakhov).

Chaikovskiy Yu.B.,  Sokurenko L. M.

Pshennikova Ye. V.,Ulyanov V. A., T.Skibinskaya.SCIENTIFIC THEORETICAL MEDICAL JOURNAL «Morphology». ARCHIVES OF ANATOMY, HISTOLOGY, AND EMBRYOLOGY SCIENTIFIC THEORETICAL MEDICAL JOURNAL V. 154 5 ST. PETERSBURG, 2018-05, - С.87-90.

 2. Sokurenko, T.Skibinskaya, L.Shobat, Yu.Chaikovsky 150 Years of Histology and Embryology in Kiev Abstracts from the 9th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), September 9–12, 2017 Innsbruck, Austria Surg Radiol Anat (2018) 40 (Suppl 1): 45. https://doi.org/10.1007/s00276-018-1986-4.

3. Гистология. Труднее ли ее учить сегодня? Т.Р. Скибинская, Л.М. Сокуренко, Л.Б. Шобат, Ю.Б. Чайковский // Світ медицини та біології. – Полтава, 2017. – Т. 3.(61) – С. 204-208. 10.26724/2079-8334-2017-3-61-204-208 (Web of science).

4. Зміни фібринолітичної активності тканин на фоні субхронічної інтоксикації хлористим талієм у білих щурів. Olievska S.K.., Skibinskaya T.R. Participaling  in the International Scientific and Practical Conference & Prospects for the development of medicine in eu countries and Ukraine (21-22 december 2018), Wloclavek, Poland, P.92-95.

5. Sokurenko L.M. , Skibinskaya T.R. , Korsak А.V. Correction of organic mercury сytotoxicity species in human glioblasts (U-373 MG) BY MILDRONATUM The neurotoxic effects of lead nanoparticles. NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (22-24 April 2016), Krakow, Poland C95-96.

6. Зірки та тернії шляху кафедри гістології та ембріології (до 175-річчя Національного медичного університету імені О.О.Богомольця) / Т.Р. Скибінська, Л.М. Сокуренко, Ю.Б. Чайковський // Світ медицини та біології. – Полтава, 2016. – Т. 1.(55) – С. 209-217.

Статті в міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science

1. Гистология. Труднее ли ее учить сегодня? Т.Р. Скибинская, Л.М. Сокуренко, Л.Б. Шобат, Ю.Б. Чайковский // Світ медицини та біології. – Полтава, 2017. – Т. 3.(61) – С. 204-208. 10.26724/2079-8334-2017-3-61-204-208 (Web of science)

Основні публікації за напрямом

1.Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Загальна гістологія. Мелник Н.О., Чайковський Ю.Б., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скібінська Т.Р., Навчальний посібник. Видатництво «Книга-плюс», Київ, 2019 р., 180 с.

2. Scientist, teacher, organizer (to the 120th anniversary of the histologist, embryologist, parasitologist Semyon Dmitriyevich Shakhov).

Chaikovskiy Yu.B.,  Sokurenko L. M.

Pshennikova Ye. V.,Ulyanov V. A., T.Skibinskaya.SCIENTIFIC THEORETICAL MEDICAL JOURNAL «Morphology». ARCHIVES OF ANATOMY, HISTOLOGY, AND EMBRYOLOGY SCIENTIFIC THEORETICAL MEDICAL JOURNAL V. 154 5 ST. PETERSBURG, 2018-05, - С.87-90.

2. Sokurenko, T.Skibinskaya, L.Shobat, Yu.Chaikovsky 150 Years of Histology and Embryology in Kiev Abstracts from the 9th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), September 9–12, 2017 Innsbruck, Austria Surg Radiol Anat (2018) 40 (Suppl 1): 45. https://doi.org/10.1007/s00276-018-1986-4

3.Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Спеціальна гістологія. Мелник Н.О., Чайковський Ю.Б., Божко О.г., Бідна Л.П., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скібінська Т.Р.,та ін. Навчальний посібник. Видатництво «Книга-плюс», Київ, 2018 р.,255 с.

4.Зміни фібринолітичної активності тканин на фоні субхронічної інтоксикації хлористим талієм у білих щурів. Olievska S.K.., Skibinskaya T.R. Participaling  in the International Scientific and Practical Conference & Prospects for the development of medicine in eu countries and Ukraine (21-22 december 2018), Wloclavek, Poland, P.92-95.

4. Sokurenko L.M. , Skibinskaya T.R. , Korsak А.V. Correction of organic mercury сytotoxicity species in human glioblasts (U-373 MG) BY MILDRONATUM The neurotoxic effects of lead nanoparticles. NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (22-24 April 2016), Krakow, Poland C95-96.А

5. Зірки та тернії шляху кафедри гістології та ембріології (до 175-річчя Національного медичного університету імені О.О.Богомольця) / Т.Р. Скибінська, Л.М. Сокуренко, Ю.Б. Чайковський // Світ медицини та біології. – Полтава, 2016. – Т. 1.(55) – С. 209-217.

6. Дослідження ефективності вивчення гістології, цитології та ембріології студентами-медиками Т. Р. Скибінська, О. В. Скибінський, Л. М. Сокуренко Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 348 с./С.273

7. Гистология. Труднее ли ее учить сегодня? Т.Р. Скибинская, Л.М. Сокуренко, Л.Б. Шобат, Ю.Б. Чайковский // Світ медицини та біології. – Полтава, 2017. – Т. 3.(61) – С. 204-208. 10.26724/2079-8334-2017-3-61-204-208 (Web of science)

8. Сокуренко Л. М. Професоръ Владиміръ Бецъ въ Кіевѣ / Л. М. Сокуренко, Т. Р. Скибинская, Е. Ю. Кваско // Фундаментальна та клінічна медицина: матеріали наук.-практ. конф. – Киев, 2015. – С. 53–54.

9. Skybinska T.R. , Sokurenko L.M. , Olievska S.K., Apychtina E.L. The neurotoxic effects of lead nanoparticles. NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (22-24 April 2016), Krakow, Poland P.87.

 

Участь у конференціях і семінарах

1. NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (22-24 April 2016), Krakow, Poland

2. 150 Years of Histology and Embryology in Kiev Abstracts from the 9th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), September 9–12, 2017 Innsbruck, Austria Surg Radiol Anat (2018) 40 (Suppl 1): 45. https://doi.org/10.1007/s00276-018-1986-4

3. Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль.

4. Participaling  in the International Scientific and Practical Conference & Prospects for the development of medicine in eu countries and Ukraine (21-22 december 2018), Wloclavek, Poland,

5. VІIІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ з міжнародною участю «Патологічна фізіологія –охороні здоров’я України», присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи 13-15 травня 2020 р., м. Одеса.

 

Підвищення кваліфікації

1. У 2018 році пройшла довгострокове підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів тривалістю 108 академічних годин (3 кредити ЕСTS) і набрала 164 бали з 200 максимально можливих (посвідчення №ДНП 18074).

2. У червні 2020 року пройшла короткострокове підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 30 академічних годин (1 кредити ЕСTS). (посвідчення №ДНП 20700 від 05.06.2020 року Тема: «Англійська мова для професійного спілкування та викладання навчальних дисциплін»).    

Відзнаки

  1. Почесна  грамота Міністерства Освіти і Науки України,
  2. Подяка за роботу у складі журі Всеукраїнського конкурсу « Еко-Україна 2020». 04-07 лютого 2020 року, НЕНЦ, м.Київ.
Поділитися посиланням: