Свиридова Наталія Костянтинівна

Директор Інституту медичних та фармацевтичних наук.

E-mail: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2166-5904

Освіта: 1987-1993 рр. - Донецький державний медичний університет імені  М.Горького.

Кваліфікація: доктор медичних наук, професор; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»; головний редактор науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал»; член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Артеріальна гіпертензія» «Лікувальна справа», «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань».

Професійна діяльність:

1998-2001 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ.

2001- 2006рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2002р.- кандидат медичних наук

2006 -2010р.  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2009р. -доктор медичних наук

З 2010 р. - професор кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

З 2010 р. по жовтень 2023 р. - завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

З жовтня 2023 р. по теперішній час – виконувач обов’язків директора ІМФН .

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Рання діагностика синдрому вегетативної дистонії та обґрунтування патогенетичного підходу до лікування". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Особливості діагностики та лікування гіпертензивної енцефалопатії "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії, реабілітації.

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.] //за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.– 2015.

4) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

5) Management of Vestibular Disorders (Dizzines) N. Svyrydova, К. Trinus. - Посібник, ПАТ «ВІПОЛ», 2016, 469 с.

6) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. Т. 1-3.–1008 с.

7) Свиридова Н.,   Морозова О., Чуприна Г.,  [та ін.]  Рефлексотерапія: підручник  за  ред..   Н. К. Свиридової, О. Г. Морозової .- K. : ТОВ «Тропеа», 2023. – Т. 4.-  220 с.

8) Свиридова Н.,   Чуприна Г.,  Парнікоза Т. [та ін.] Вибрані питання застосування методів рефлексотерапії у лікуванні больових синдромів [Посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти].- K.: ТОВ «Тропеа», 2023. – 202 с.

9) Актуальні питання неврології при екстрапірамідних  захворюваннях  та хворобі Паркінсона. Свиридова Н.К., Труфанов Є.О., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Довгий І.Л., Середа В.Г., Ханенко Н.В., Чередніченко Т.В., Микитей О.М., Свистун В.Ю., Єлізарова О.В [Посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти] ISBN 978-617-8268-08-4. – К.: Майстер Книг, 2023.- 97 с.

Патенти:

1)      Пат. 60218 А UА, А61N2/06. Спосіб профілактики та лікування хворих на гіпертонічну енцефалопатію 1–2 стадії / Мурашко Н. К., Мачерет Є.Л., Головін М. І. – №u 2003032634 ; заявл. 26.03.2003. ; опубл. 15.09.2003., Бюл. № 9, 2003.

2)      Пат. України на корисну модель № 29022. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

3)      Пат. України на корисну модель № 29023. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

4)      Патент на корисну модель № 90583U, UA, МПК А61В5/00. /Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Заявл. 29.05.13; Опубл. 10.06.14. Спосіб прогнозування динаміки неврологічного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2014)

Викладацька діяльність:

Є   науковим керівником  16 дисертаційних робіт:  2- доктора медичних наук, 13 – кандидатів  медичних наук.

ЕКСПЕРТ З НЕВРОЛОГІЇ відділу «Неврологія. Психіатрія. Лікарські засоби» у Державному фармакологічному центрі  МОЗ України, м. Київ (2010-2012 рр). 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д. 26.613.06 (наказ МОН України від 04.03.2020 № 387) повноваження завершились 31.12.2021 р.

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д. 26.613.01 (наказ МОН України від 07.11.2018 № 1218) повноваження завершились 31.12.2021 р.

Є автором та співавтором 530 наукових праць, співавтор 11 підручників та наукових посібників, 2 монографій.

Співпрацює з Університетом Альберти (м. Едмонтон, Канада)   з листопада 2016 р. (професор Сухверська О.)

Поділитися посиланням: