Кафедра національної безпеки

Кафедра була заснована 2 вересня 2019 року

Склад кафедри

Завідувач кафедри:

Сервецький Іван Васильович

Доктор юридичних наук, доцент. Професор кафедри національної безпеки ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Заступник завідувача кафедри:

Севрук Юрій Григорович

Кандидат юридичних наук,. заступник завідувача кафедри національної безпеки ННІП права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Професори кафедри:

Гордієнко Сергій Георгійович

Доктор юридичних наук, доцент. Професор кафедри національної безпеки ННІП права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Стрельбицький Микола Павлович

Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри національної безпеки ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Тимошенко Юрій Петрович

Кандидат юридичних наук, доцент. Професор кафедри національної безпеки ННІП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Омельчук Василь Андрійович

Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри національної безпеки ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Доцент кафедри

Бондаренко Олена Григорівна

Кандидат юридичних наук, доцент. Доцент  кафедри національної безпеки ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Фахівець кафедри

Тітова Лідія Юріївна

Старший викладач кафедри теорії держави та права та конституційного права.

Кафедра забезпечує викладання понад 20 дисциплін.

Основними навчальними дисциплінами  є:

 1. Державне управління у сфері національної безпеки.
 2. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України.
 3. Міжнародна та Європейська безпека.
 4. Державна політика забезпечення обороноздатності України.
 5. Сучасні проблеми боротьби з тероризмом.
 6. Державна політика та механізм забезпечення економічної безпеки.
 7. Зовнішньо-політична безпека України.
 8. Інформаційна безпека та засоби масової інформації.
 9. Політичні та безпекові інститути в Україні.
 10. Інформаційна безпека суспільства та держави.
 11. Державне реагування на загрози політичній безпеці.
 12. Національне управління в умовах надзвичайних ситуацій.
 13. Україна в системі міжнародної безпеки.
 14. Біобезпека.
 15. Організаційно-правові засади забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій.
 16. Управління діяльністю суб'єктів національної безпеки.

Науково-методична робота кафедри:

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри національної безпеки.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямківспеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту;
 • організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів та ін.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники тощо.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках та проблемних групах і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія національної безпеки;
 • онтологія та аксіологія безпеки;
 • право національної безпеки;
 • проблеми забезпечення національної безпеки;
 • праксеологія національної безпеки;
 • державне управління у сфері національної безпеки;
 • інформаційна безпека;
 • антитерористична безпека;
 • воєнна безпека;
 • екологічна безпека;
 • економічна безпека;
 • державна безпека.

На кафедрі національної безпеки вийшов підручник:
Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навчальний посібник: у 2-х ч.: Ч. І / В. А. Омельчук, М. П. Стрельбицький, С. Г. Гордієнко та ін.; за заг. ред. А. М. Кислого і М. П. Стрельбицького. - Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. 304 с. Бібліогр. в кінці розділу.

Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навчальний посібник: у 2 ч.: Ч. ІІ: Інформація, інновації, інтелектуальна власність та їх захист в Україні: теоретико-прикладні проблеми / С. Г. Гордієнко, О. В. Соснін, І. Й. Юзвішин, Ю. М. Столяров; за заг. ред. С. Г. Гордієнка. - Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. 608 с.

Поділитися посиланням: