Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну

Корп. № 24, тел. 490-95-19

Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну (ІКІТД) створено 3 квітня 2017 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

ІКІТД – інститут нового покоління, мета якого – підготовка ІТ - спеціалістів високої кваліфікації, на базі партнерських програм навчання від Microsoft, Cisco, Autodesk. Реалізація мети передбачає абсолютно нові, удосконалені та відкориговані до вимог часу навчальні програми та ліцензовані напрямки підготовки з видачею документу про закінчення навчання державного зразка та з видачею міжнародних сертифікатів Microsoft, Cisco, Autodesk.

Чолишкіна Ольга ГеннадіївнаДиректор ІКІТД – Чолишкіна Ольга Геннадіївна, кандидат технічних наук.

Телефон:  490-95-19, внутр.15-22 (корпус 24, кабінет 8)

e-mail : ikit.maup@gmail.com

Закінчила Дніпровський національний університет ім. О.Гончара Механіко-математичний факультет (2002), кандидат технічних наук за спеціальністю "Інформаційні технології" (2010).

За основу навчального процесу було взято європейські вимоги та освітянські стандарти в поєднанні з традиційними та новітніми освітніми технологіями, рекомендованими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту та нашими партнерами Microsoft, Cisco, Autodesk, які контролюють надання нами якісних освітніх послуг.

Співробітники формують інноваційне освітньо-виховне середовище, що передбачає:

  • повністю новий зміст освіти, який дозволить підготувати конкурентоздатних ІТ – спеціалістів, з відповідним засвоєнням навичок та вмінь для практичної діяльності в обраній спеціальності;
  • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами навчання з метою підготовки фахівців з європейським типом мислення;
  • зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок придбання сучасної комп’ютерної техніки, обладнання аудиторій сучасними засобами навчання, створення відповідних практичних площадок для проектної діяльності, на прикладі лабораторії Cisco;
  • залучення практикуючих спеціалістів ІТ-компаній з міжнародними сертифікатами для викладання дисциплін та проведення відповідних практичних робіт;
  • заохочення студентів на навчання для подальшого проходження практики та працевлаштування у провідних ІТ-компаніях країни та Європи.

Головним завданням діяльності ІКІТД є якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі інформаційних технологій, які відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Структура інституту:

Кафедра

Галузь знань, спеціальність

Спеціалізація

Комп’ютерних інформаційних систем і технологій

12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення

Прикладне програмування (з поглибленим вивченням спеціалізованих дисциплін)

Web-програмування: розробка сайтів

12 «Інформаційні технології»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Комп’ютерні ігри та прикладне програмування (з поглибленим вивченням спеціалізованих дисциплін) NEW!!!

Мережеві технології та системне адміністрування

Комп’ютерні науки

Дизайну

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Digital Art

Дизайн середовища

Обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання

 

 

Інформаційної безпеки

 

 

Поділитися посиланням: