Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну

Корп. № 24, тел. 490-95-19

Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну (ІКІТД) створено 3 квітня 2017 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

сайт інституту: https://icitd.maup.com.ua

ІКІТД – інститут нового покоління, мета якого – підготовка ІТ - спеціалістів високої кваліфікації, на базі партнерських програм навчання від Microsoft, Cisco, Autodesk. Реалізація мети передбачає абсолютно нові, удосконалені та відкориговані до вимог часу навчальні програми та ліцензовані напрямки підготовки з видачею документу про закінчення навчання державного зразка та з видачею міжнародних сертифікатів Microsoft, Cisco, Autodesk.

Чолишкіна Ольга Геннадіївна

Директор ІКІТД – Чолишкіна Ольга Геннадіївна, кандидат технічних наук.

Телефон:  490-95-19, внутр.15-22 (корпус 24, кабінет 8)

e-mail: [email protected]

Закінчила Дніпровський національний університет ім. О.Гончара Механіко-математичний факультет (2002), кандидат технічних наук за спеціальністю "Інформаційні технології" (2010).

Декан ІКІТД – Кравченко Маргарита Миколаївна, доктор філософії в галузі економіки.

Телефон: 490-95-03, внутр.12-24 (корпус 24, кабінет 7)

e-mail: [email protected]

Закінчила Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (1991 р.) спеціальність: фізичні методи та прилади інтроскопії. Міжрегіональна академія управління персоналом (2004 р.) Магістр зі спеціальності: Фінанси. Міжнародна Кадрова Академія МАУП (2008) , доктор філософії в галузі економіки.

За основу навчального процесу було взято європейські вимоги та освітянські стандарти в поєднанні з традиційними та новітніми освітніми технологіями, рекомендованими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту та нашими партнерами Microsoft, Cisco, Autodesk, які контролюють надання нами якісних освітніх послуг.

Співробітники формують інноваційне освітньо-виховне середовище, що передбачає:

  • повністю новий зміст освіти, який дозволить підготувати конкурентоздатних ІТ – спеціалістів, з відповідним засвоєнням навичок та вмінь для практичної діяльності в обраній спеціальності;
  • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами навчання з метою підготовки фахівців з європейським типом мислення;
  • зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок придбання сучасної комп’ютерної техніки, обладнання аудиторій сучасними засобами навчання, створення відповідних практичних площадок для проектної діяльності, на прикладі лабораторії Cisco;
  • залучення практикуючих спеціалістів ІТ-компаній з міжнародними сертифікатами для викладання дисциплін та проведення відповідних практичних робіт;
  • заохочення студентів на навчання для подальшого проходження практики та працевлаштування у провідних ІТ-компаніях країни та Європи.

Головним завданням діяльності ІКІТД є якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі інформаційних технологій, які відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Структура інституту:

Кафедра

Галузь знань, спеціальність

Спеціалізація

Комп’ютерних інформаційних систем і технологій

12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення

Прикладне програмування (з поглибленим вивченням спеціалізованих дисциплін)

Web-програмування: розробка сайтів

12 «Інформаційні технології»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Комп’ютерні ігри та прикладне програмування (з поглибленим вивченням спеціалізованих дисциплін)

Мережеві технології та системне адміністрування

Дизайну

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Digital Art

Дизайн середовища

Інформаційної безпеки

12 «Інформаційні технології»

125 Кібербезпека

Кібербезпека

Обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання

 

 

Поділитися посиланням: