Про Академію

Меню

17-22 травня 2010 року відбулась ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні»

26 Травня 2010 12:18

Організатором конференції виступив Українсько-російський інститут менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького Міжрегіональної академії управління персоналом.

Конференція проходила на теплоході «Каледонія», який прямував за маршрутом - Одеса-Стамбул-Одеса.

В роботі конференції прийняли участь представники 32 вищих навчальних закладів з Києва, Криму, Харкова, Донецька, Вінниці, Запоріжжя, Львова, Полтави, Житомиру, Луцька, Одеси та інших міст України.

В рамках конференції було проведено два пленарних засідання, тематичні секції та круглий стіл «Управління освітою та методика викладання менеджменту».

На пленарному засіданні виступили Баєва Олена Вікторівна – директор інституту менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького МАУП, яка зупинилась на основних тенденціях розвитку підготовки магістрів та бакалаврів в Міжрегіональній академії управління персоналом, пріоритетах діяльності Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького МАУП в підготовці фахівців для бізнес структур та державних установ.

З окремою доповіддю на пленарному засіданні виступила Хільчевська Ірина Геннадіївна - професор МКА, заступник завідувача кафедри міжнародних економічних відносин МАУП «Сучасна стратегія ЗЕД України щодо країн Близького Сходу (на прикладі Туреччини)».

На секційному засіданні «Управління стратегічним зростанням конкурентоспроможності підприємства» було заслухано та обговорено такі доповіді:

 • Кінах Нелі Володимирівни - завідувача кафедри менеджменту Волинського інституту ім. В. Липинського, МАУП на тему «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ»
 • Пан Лілії Володимирівни – к.е.н., доцента Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ільченко В.Ю. –к.е.н., доцента Національного транспортного університету на тему «ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА»
 • Матвієнко Г.А. - ст.викладача Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на тему « Розробка стратегічних напрямків управління страховими ризиками при вирощуванні сільсько-господарських культур»
 • Рибак Р.І. - асистента Київського національного торговельно-економічного університету  на тему «ПРОБЛЕМАТИКА УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ НА УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАТИВНИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ»

На секційних засіданнях «Сучасні проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності», «Маркетинг-менеджмент та управління логістикою», «Сучасні аспекти управління персоналом» учасники конференції особливий інтерес серед учасників конференції визвали доповіді:

 • Гуменної Олександри Віталіївни та Рябікової Ганни Володимирівни - доцентів кафедри маркетингу та управління бізнесом Національний університет «Києво-Могилянська академія» «Управління інноваційними ризиками в проектах»
 • Шквирі Наталі Олександрівни - старшого викладача Таврійського державного агротехнологічного університету «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   В АПК УКРАЇНИ»
 • Габи В.В. - в.о. ректора Державного економіко-технологічного університету транспорту «Маркетингово-логістичні підходи щодо підготовки економістів-менеджерів для транспортної галузі»
 • Костюк О.С., Гринів Н.Т. , Корецької Г.В.  які представляли Національний університет «Львівська політехніка» з доповіддю «БІЗНЕС-МОДЕЛІ У ЛОГІСТИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ»
 • Чорноштан Тамари Миколаївни - кандидата філософських наук, доктора філософії в галузі освіти, директора Яготинського інституту МАУП «УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ З КРАЇНАМИ ЄВРОСОЮЗУ)
 • Виноградової Вікторії Євгенівни - завідувача кафедри психології і педагогіки Академії муніципального управління «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ»

На секційних засіданнях присвячених концептуальним засадам управління підприємствами різних форм власності учасники конференції відзначили актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, високу якість, новизну та глибину досліджень:

 • Коробової Н.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України) - доповідь на тему «ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ»
 •  Ніколаєнко С. М. (Житомирський державний університет ім. І.Франка) – тема наукового дослідження «РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТ В МЕДИЧНОМУ СТРАХУВАННІ»
 •  Чайковскої М.П. (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова) – доповідь «УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-ПРОЕКТОВ»
 •  Кірейцевої О. В. (Національний університет біоресурсів і природокористування України) – наукове дослідження на тему «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ»

Круглий стіл «Управління освітою та методика викладання менеджменту» було проведено під керівництвом Гриньової В.М. - доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету. При проведенні круглого столу було проведено обговорення та узагальнення досвіду розробки і застосування інноваційних технологій при підготовці фахівців з менеджменту.

На заключному пленарному засіданні учасникам конференції було вручено сертифікати учасників ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні».

Матеріали конференції будуть опубліковані в спеціальному випуску фахового видання «Наукові праці МАУП».

В організації роботи конференції приймали участь співробітники компанії «Укрферрітур» та екіпаж теплоходу «Каледонія», які забезпечили бездоганну якість харчування, проживання, медичного обслуговування, культурну вечірню програму.

Незабутні враження на учасників конференції справили екскурсії в м. Стамбулі. Екскурсійна програма включала загальні обзорні екскурсії, а також спеціалізовані екскурсії по Християнських святинях та історичних пам’ятках Османської імперії.

 
Керівники конференції:

Головатий Микола Федорович – проректор з наукової роботи  МАУП

Баєва Олена Вікторівна – директор Українсько-російського інституту менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького МАУП, зав. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту.

Координатори конференції:

Самойленко Тетяна Валентинівна – заст. директора Українсько-російського інституту менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького МАУП

Новальська Надія Іванівна – заступник завідувача кафедри Управління персоналом та медичного менеджменту

Терещенко Наталя Миколаївна – заступник зав. кафедри Адміністративного менеджменту.

Поділитися посиланням: