Час робити вибір

12 Серпня 2010 11:48

Стати більш незалежними й самостійними, реалізувати свій потенціал і втілити мрії, - якщо все це Ваші плани на найближче майбутнє, - ласкаво просимо до Міжрегіональної Академії управління персоналом!

Сьогоднішнім випускникам шкіл необхідно поставитися до цього з належною відповідальністю, обираючи і спеціальність до душі, і престижну професію, і вигідні умови для навчання.
 

Міжрегіональна Академія управління персоналом - сучасний вищий навчальний заклад, завжди відкритий для всіх бажаючих. Сьогодні в Академії навчається близько 45 тисяч студентів. У процесі навчання в Академії студенти засвоюють фундаментальний цикл гуманітарних, політологічних і соціально-економічних дисциплін, отримують практичні навички психології управління та прийняття рішень, мистецтва переконувати та слухати інших.

І найголовніше: в Академії студенти вчаться застосовувати набуті знання для досягнення як власного, так і суспільного добробуту. У цьому допоможуть, зокрема, управлінські напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка в МАУП. Зараз МАУП – найбільший економіко-гуманітарний вуз України, який здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 30 спеціальностями та 132 спеціалізаціями з напрямів: менеджмент, управління персоналом та економіка праці, фінанси і кредит, облік і аудит, маркетинг, психологія, соціологія, політологія, право, соціальна робота, комп’ютерні науки, прикладна математика, філологія, міжнародні відносини.

Сьогодні МАУП – найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України, ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим – IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Навчаючись в МАУП за денною, вечірньою (на базі вищої освіти) та заочною формами навчання, можна отримати освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, спеціаліст перепідготовки, магістр.

Динаміка сучасного світу вимагає невпинного розвитку і постійного навчання, щоб завжди іти вперед і досягти своєї мети. Саме таку можливість дає впроваджена в Міжрегіональній Академії управління персоналом багаторівнева система навчання. Освіта в МАУП може розпочинатися ще в Навчально-виховному комплексі «Престиж» (з 2,5 років до 11 класу) або в Академічному ліцеї, тут навчаються діти з першого по одинадцятий клас, а після закінчення 9-го класу – можна вступити і до Економіко-правових технікумах при МАУП, і продовжуватися на вищих рівнях – в інститутах, аспірантурі, докторантурі.

Технікуми при МАУП здійснюють підготовку на базі 9 класів (денна форма навчання), на базі 11 класів (заочна форма навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями, що відповідають напрямам підготовки студентів в інститутах Академії: організація виробництва; фінанси; банківська справа; бухгалтерський облік; соціальна робота; правознавство; комерційна діяльність; біржова діяльність; експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень; програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем; туризм; організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах.

Технікум здійснює навчання у Дарницькому, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах м. Києва. Вдале розташування філій технікуму спрямоване на те, аби наблизити місце навчання дітей до місця проживання. Крім того, нещодавно відкрито відділення технікуму для інвалідів – „Соціальне партнерство”.

Випускники Технікуму одержують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, а також атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

Випускники мають можливість на пільгових умовах продовжити навчання в інститутах Президентського університету МАУП з ІІІ курсу.

Інформаційне забезпечення слухачів надає Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава Мудрого. Академія забезпечує своїм студентам потужну матеріально-технічну та науково-методичну базу. Власне видавництво безкоштовно забезпечує студентів сучасними підручниками та посібниками (понад 200 тисяч), а Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр з фондом у 380 тисяч книг, оснащений комп’ютерним залом з мережею Інтернет та комп’ютерними каталогами, дозволяє отримувати необхідну для навчання інформацію. Центр професійного розвитку персоналу допомагає випускникам у працевлаштуванні.

В Академії діє підготовче відділення, де всі бажаючі можуть поглибити свої знання з профільних дисциплін та іноземних мов. Слухачам Підготовчого відділення МАУП випускні іспити зараховуються як вступні до Технікуму.

Міжрегіональна Академія управління персоналом пропонує майбутнім студентам всебічну освіту. Оскільки ринок праці вимагає від них не лише бути спеціалістами у своїх сферах діяльності та володіти якостями лідера, а й знати іноземні мови, майстерно орієнтуватись у комп’ютерних комунікаціях.

У структурі Академії діють: комп’ютерні курси, курси іноземних мов, військова кафедра, кадрове агентство та автошкола.

В МАУП дбають про кожного студента, створюючи достойні умови для навчання. Студенти забезпечуються навчально-методичною літературою, яка видається Академією (входить до вартості навчання). Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр з фондом у 380 тисяч книг, оснащений комп’ютерним залом з мережею Інтернет та комп’ютерними каталогами, дозволяє отримувати необхідну для навчання інформацію. Центр професійного розвитку персоналу допомагає випускникам у працевлаштуванні.

Навчаючись тут, молодь відчуває себе дійсно європейськими студентами.

Новим етапом розвитку освіти стало телекомунікаційне навчання.

Вперше в Україні – лише в МАУП – працює система дистанційної освіти через мережу супутникового зв’язку. Діяльність Телеуніверситету передбачає мовлення на філії та інститути Академії. У корпоративній мережі – 42 регіональних підрозділів. Перевагами дистанційного Інтернет-навчання, порівняно з традиційними формами надання освітніх послуг є гнучкість, коли студенти мають можливість навчатися у зручний для себе час та у зручному місці, паралельно з навчальним процесом займатися професійною діяльністю.

Телекомунікаційне навчання - це двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами, які викладають курси, і студентами. До проведення занять у режимі відеоконференції залучаються досвідчені фахівці відповідних галузей, видатні науковці та практики, які викладають курси з найбільш актуальних дисциплін навчального плану.

Головна місія вищої школи — сприяння розвитку особистості. З вищого навчального закладу людина має виходити не просто освіченою, а й духовно збагаченою особистістю, здатною нести високі ідеали в життя. Тому виховна діяльність вищого навчального закладу є не менш важливою за освітню. Таку філософію сповідують у Міжрегіональній Академії управління персоналом. Керівництво МАУП та професорсько-викладацький склад переконані, що тільки гармонійно розвинена особистість, сповнена любові до Батьківщини, поваги до інших культур та релігій, зможе стати достойним будівничим України. Виховання молодого покоління на патріотичних засадах — справа не з легких. Однак у МАУП переконані, що іншого шляху не існує. Тільки патріот захоче по-справжньо­му піклуватися про рідну землю. Саме від нього, молодого українця, залежить майбутнє України.

 

МАУП обрав своїм гаслом „За якісну освіту!”.
Тож приходьте і обирайте найкраще!

 

Адреса приймальної комісії МАУП:
03039, м.Київ, вул. Фрометівська, 2 (район Московської площі)
Тел.: (38-044) 494-47-47, 490-95-05
www. maup.com.ua

Поділитися посиланням: