Про Академію

Меню

«Державне управління в Україні потребує нових ідей», - наголосив проректор з наукової роботи Микола Головатий

27 Жовтня 2009 10:01

У процесі політичних, економічних та соціальних трансформацій будь-якої країни однією із висхідних проблем є проблема розбудови і формування принципово інших моделей державного управління. Це пов’язане не лише з соціально-економічним статусом та ситуацією в державі, - це пов’язано з новою соціальною стратифікацією, коли суспільство ділиться на інші соціальні групи. Також це пов’язано зі зміною основних інтересів, запитів і потреб у суспільстві, зі зміною духовних векторів розвитку суспільства.

Отже, в результаті цих трансформацій принципово змінюється і система державного управління. Якщо брати все це до уваги, то питання державного управління є надзвичайно актуальним. Особливо актуально це там, де готують державних управлінців, фахівців у сфері менеджменту, маркетингу, економіки, юриспруденції тощо. Тому цілком природно, що Академія протягом кількох років продовжує проведення низки науково-практичних, науково-теоретичних та міжнародних всеукраїнських конференцій з державного управління. У цьому плані не є винятком і конференція: «Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми», яка днями відбулася в МАУП. Про особливості організації та проведення даної конференції розповів проректор з наукової роботи Микола Федорович Головатий.

- Миколо Федоровичу, розкажіть, в чому суть цьогорічної конференції?

Вже четвертий рік поспіль ми проводимо наукову конференцію з державного управління. Потреба у проведенні даної конференції обумовлена ще й тим, що і до сьогоднішнього часу проблеми суверенної держави та державного управління багато в чому залишилися невирішеними. Існують складові, які лише декларуються, але в суспільстві не реалізовуються.

По-перше, технології управлінської діяльності, які мають використовуватись в соціально-економічних і політичних умовах. Ці технології в багатьох країнах напрацьовані, але у нас не можуть застосовуватися з багатьох причин. Серед яких – кадри державного управління, культура державного управління, підготовка професійної бюрократії. Також - це врівноваження та противаги влади, яка має бути розподілена розумним чином не лише між гілками державної влади, а й між галузями державного управління.

- Хто взяв участь у проведенні цієї конференції?

Організовуючи конференцію: «Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми», Академія керувалася тим, що в державі є не просто навчальні інституції, а такі державні інституції, які займаються проблемою державного управління. Тому, для участі у конференції запрошені викладачі та фахівці таких структур, як Національна Академія державного управління при Президентові України, Національний інститут стратегічного дослідження, представники Міністерств і відомств, викладачі МАУП з багатьох навчальних підрозділів. На конференції були присутні представники інших навчальних закладів країн ближнього зарубіжжя – Молдови, Білорусі, Угорщини тощо.

- Чи беруть участь у конференції студенти?

Важливо, що ми вперше на цій конференції запроваджуємо секцію магістрів та студентів Академії, які займаються розробкою даної проблеми, оскільки магістри мають розробляти наукові проблеми і виступати на конференціях, брати участь у круглих столах, науковмх дискусіях тощо. В  черговому збірнику наукових праць на основі даної конференції будуть розміщені матеріали магістрів.

- У чому, на Вашу думку, цінність даної конференції?

Важливо, що на подібних конференціях ми, зазвичай, апробуємо, наукові розробки дослідників. Ми постійно дбаємо не лише про розвиток державного управління, а психології державного управління, соціології державного управління, філософський підхід, ділове адміністрування. Врешті, подібні конференції - це апробація теоретичних установок, які дають можливість вдосконалити навчальні плани і програми. Аналізуючи проведення конференції, можна стверджувати, що вона пройшла вдало, плідно і підтвердила, що питання державного управління є дуже актуальним, а державна система управління потребує вдосконалення і в цій сфері є над чим працювати.

Поділитися посиланням: