Про Академію

Меню

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІДТРИМУЄ МАУП

06 Вересня 2006 15:53
Про розгляд скарги АТЗТ 
„Міжрегіональній академії 
управління персоналом"
 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист від 15.08.2006 № 4231 АТЗТ
„Міжрегіональна академія управління персоналом" стосовно порушень вимог
законодавства при прийнятті рішення про анулювання ліцензії на надання
освітніх послуг та повідомляє наступне.                                                       
Відповідно до статті 2 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензування діяльності у сфері освіти, здійснюється згідно з законодавством, що регулює відносини у цій сфері.   |
Відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України визначені Законами України „Про освіту" та „"Про вищу освіту".
Згідно пункту 5 статті 18 Закону України „Про освіту" ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок ліцензування освітніх послуг (далі - Порядок ліцензування освітніх послуг) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380.
Пунктом 33 Порядку ліцензування освітніх послуг встановлено, що контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг здійснюють органи управління освітою, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що мають у підпорядкуванні навчальні заклади, власники навчальних закладів.
На виконання вимог цієї постанови Міністерством освіти і науки України наказом від 24.12.2003 № 847 затверджено Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг (далі -Порядок).
Відповідно до пункту 6.1 Порядку за наслідками перевірки складається акт перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, який перевірявся, другий - органу, який здійснив перевірку. .
Втім, за інформацією АТЗТ „Міжрегіональна академія управління персоналом", акти перевірок було складено лише за результатами перевірок Чернівецької філії МАУП та Закарпатського інституту імені Августина Волошина МАУП, а в інших випадках були складені лише довідки.
Згідно з поданими МАУП матеріалами, Міністерством освіти і науки України було прийнято наказ від 03.05.2006 № 1105-и „Про результати ліцензування, акредитації та атестації", відповідно до пункту 2 якого за результатами перевірки діяльності вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів було прийнято рішення анулювати ліцензію Міжрегіональної академії управління персоналом для філій та інститутів МАУП, зменшивши при цьому загальний ліцензований обсяг академії.
Відповідно до пункту 27 Порядку ліцензування освітніх послуг відокремленим структурним підрозділам (філіям, представництвам тощо), переліченим у ліцензії, видається копія ліцензії, завірена органом ліцензування.
У разі зміни ліцензованого обсягу, ліцензія, видана органом ліцензування, повинна бути переоформлена.
Пунктом 35 Порядку ліцензування освітніх послуг визначено вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії.
При цьому слід зазначити, що чинними законодавчими актами у сфері освітньої діяльності не передбачено анулювання копії ліцензії або анулювання ліцензії навчальному закладу шляхом зменшення ліцензованого обсягу.
Таким чином, на думку Держпідприємництво, наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 № 1105-и „Про результати ліцензування, акредитації та атестації" щодо анулювання ліцензії Міжрегіональній академії управління персоналом для філій та інститутів МАУП було прийнято з порушенням вимог Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380, та Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, затвердженого наказом МОН від 24.12.2003 №847.
Враховуючи викладене вище, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва звернувся до Міністерства освіти і науки України щодо надання матеріалів, на підставі яких було прийняте рішення щодо анулювання ліцензії Міжрегіональній академії управління персоналом для філій та інститутів МАУП.
Поділитися посиланням: