Про Академію

Меню

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА – ДОСТУПНО І ЗРУЧНО

02 Липня 2012 12:47

Як відомо, Академія завжди іде назустріч своїм абітурієнтам і створює найбільш вигідні для них умови для навчання. Так дистанційна освіта в МАУП є насправді дистанційною і дозволяє студентові самостійно обирати графік та інтенсивність навчання. Крім того, зараз Академія висунула дійсно ексклюзивну пропозицію – дистанційне навчання усього за 4300 грн. на рік (тобто 358 грн. за місяць).

Безперечно, людина, яка усвідомлює свій кар’єрний шлях,  шукає можливості, не витрачаючи зайвого часу і великих коштів, здобути знання і диплом про додаткову освіту. З’являються нові види діяльності і людина має встигати здобувати додаткову професію. І саме цьому сприяє дистанційна форма навчання, надаючи можливість людям, що працюють, що постійно завантажені, мають вже певний життєвий досвід, родину, виокремити в своєму особистому графіку стільки часу, скільки можуть собі дозволити витратити на навчання. І розподілити цей час так, як їм зручно, формуючи індивідуальний графік навчання.

Система дистанційного навчання  у МАУП забезпечує кожному студенту швидкий доступ до своєї сторінки з розкладом та навчальними курсами з будь-якої точки країни чи світу – можливість вивчення  лекцій,  додаткових навчально-методичних матеріалів, виконання  on-line тестів, завдань тощо. Інтенсивність навчання поєднується з гнучким графіком і можливостями спілкування з викладачами (навчальна система містить форуми до всіх навчальних дисциплін, у навчанні використовуються тематичні чати).

Студенти дистанційної форми навчання – це фахівці, які працюють в різних сферах, переважно у приватному секторі, але є також державні службовці, вчителі, медичні працівники, і звісно ж, випускники шкіл, що здобувають першу освіту.

Дистанційно в Академії здобувають освіту  люди, які цінують свій час. Крім того, дистанційно тут навчаються люди з обмеженими можливостями, для них це найбільш прийнятний спосіб здобуття освіти.

Факультет дистанційної освіти МАУП випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Надається диплом державного зразка  та диплом, оформлений згідно з міжнародними нормами. В дипломі вказується, що випускники навчалися на дистанційній формі освіти.

На всі спеціальності та всі рівні навчання вартість однакова – 4300 грн. за рік. Оплата проводиться за семестр. Популярністю користується спеціальність „Психологія”, спеціалізація „Практична психологія”. Також багато абітурієнтів обирають „Менеджмент” спеціалізацію „Управління бізнесом”, „Право” („Цивільне право та інтелектуальна власність”) далі за популярністю ідуть „Фінанси” та „Облік і аудит”. Останнім часом збільшується інтерес до „Маркетингу” (спеціалізація „Міжнародний маркетинг та реклама”).

Державна екзаменаційна комісія підкреслює високий рівень підготовки наших випускників. Справа в тому, що дистанційна форма навчання вимагає, щоб протягом усього семестру студент насправді інтенсивно працював, вимагає від нього відповідальності перед своїм майбутнім та прагнення до саморозвитку, адже самостійне виконання завдань використовуючи бібліотеку курсу, залучаючи додаткові джерела, самостійно плануючи своє навантаження – це ті умови, які формують сучасного фахівця. Таким чином наші випускники демонструють досить високий рівень підготовки, значну обізнаність у своїй спеціальності, а також серйозне, відповідальне і свідоме ставлення до свого майбутнього фаху.

В ході навчання студенти користуються бібліотекою курсу, тобто тими додатковими джерелами, які пропонують в електронному вигляді розробники навчальних курсів дистанційної освіти Академії до кожної дисципліни (окрім лекційного та практичного матеріалу). Наші студенти мають у своєму розпорядженні розроблені лекційні курси, в яких кожен теоретичний блок закінчуються практичним завданням. Крім того, дистанційне навчання стимулює студента до правильного використання додаткових Інтернет-джерел, а також користування Міжнародним бібліотечно-інформаційним центром МАУП.

Перевірка знань студентів здійснюється шляхом по семестрового підсумкового контролю. Оцінка у відомість заноситься на базі індивідуального рейтингу студента, який накопичується протягом семестру на основі здобутих оцінок, балів за виконання поточних завдань протягом семестру. Таким чином студент накопичує підсумковий бал, плюс контрольний тест on-line, який він виконує на сесії. Середня оцінка заноситься у відомість.

Інтерес до дистанційної форми навчання постійно збільшується. Стабільне збільшення набору зумовлене демократичністю дистанційної форми навчання, його ціною, практичними перевагами і загальним зростанням інтернетизації. Інтернет-навчання стає все більш популярним, тому що це зручно та вигідно.

Поділитися посиланням: