Про Академію

Меню

Діяльність Українського Народного університету МАУП

28 Квітня 2006 15:56

         З 1-го травня 2006 року оголошується набір слухачів до Українського Народного університету МАУП.

         Враховуючи потребу національного та духовного відродження України, з метою підвищення професійної кваліфікації населення, його культурно-освітнього рівня, рівня політичної культури та національної свідомості в Міжрегіональній Академії управління персоналом створено Український Народний університет.

         Головне завдання діяльності університету – це формування і розвиток мислення свідомого суспільства, яке розуміє, що паралельно із задоволенням матеріальних інтересів слід активно працювати у напрямку пробудження та реалізації духовно-культурних потреб людини.

         Саме Український Народний університет є тим осередком просвітницької діяльності, який здатний донести до широких мас населення такі необхідні їм теоретичні та практичні знання. Тому в основу змісту навчання покладено фундаментальні принципи активізації людського фактора, вивчення концептуальних основ сучасного законодавства, економіки, політології, психології, сучасної організації виробництва, а також засвоєння відповідного комплексу знань, необхідних для ефективного виконання професійних функцій в нових соціально-економічних умовах.

         Створення і діяльність такого університету саме на часі. Адже в умовах нових соціально-економічних реалій, пов'язаних з переходом до ринкових відносин, у державі виникає потреба у спеціалістах зі всебічною підготовкою. На жаль, вітчизняні вищі навчальні заклади здебільшого нехтують принципами універсальності освіти. Випускники вищих закладів освіти часто не мають елементарних знань в галузі економіки, права, політики, психології, менеджменту, що, як свідчить практика, надзвичайно негативно позначається на якості їхньої подальшої професійної діяльності. Вирішенням цих завдань займається Український Народний університет. На теренах України це поки що єдиний ВНЗ такого спрямування.

         В 2006-2007 навчальному році навчання слухачів буде проводитись на таких факультетах:

                         1. факультет правових знань;

                        2. економічний факультет;

                         3. етнополітичний;

                         4. культурно-просвітницький.

         Діючи на засадах гуманізації та демократизації вітчизняної системи вищої освіти, Український Народний університет забезпечуватиме наповнення всіх ланок освітнього процесу змістом, який би допоміг сформувати в Україні громадянське суспільство та правову державу.

         Під час навчання на факультеті правових знань слухачі формуватимуть системні правові знання, вироблятимуть активну громадянську позицію, підвищуватимуть рівень правової культури. Слухачі отримають первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні суспільних відносин, ознайомляться з чинним законодавством України, а також сформують навики роботи з нормативно-правовими актами трудового, сімейного, житлового та цивільного законодавства.

         Слухачі отримають теоретичні і практичні знання в галузі трудового, цивільного, сімейного, житлового, земельного, підприємницького права. Під час навчання слухачі будуть опановувати дисципліни, які будуть у нагоді кожному пересічному громадянинові: “Право пенсійного забезпечення”, “Правове регулювання зайнятості населення”, “Правовий захист прав споживачів”, “Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини”, “Право інтелектуальної власності”, практично навчаться складати юридичні документи: позовні заяви і т.д.

         Слухачі, що оберуть економічний напрям, отримають теоретичні і практичні знання в галузі економіки і підприємництва, фінансів, податкової системи, що дасть можливість розкрити механізми функціонування економіки на основі економічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих в економічній практиці. Програма розкриває основні засади діяльності підприємства, розкриває сутність підприємницької діяльності. Слухачі ознайомляться з основами фінансового менеджменту, податковою системою, досвідом рекламної та інвестиційної діяльності в Україні та за її межами, отримають теоретичні та практичні навики бухгалтерського обліку та аудиту.

         Для тих, хто виявить бажання навчатися на етнополітичному факультеті, будуть вивчати теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики, вивчатимуть історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у сфері етнічної політики, здійснюваної на території України, будуть вивчати механізми формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин. Слухачі будуть вивчати такі дисципліни: “Етнопсихологію”, “Політологію”, “Соціальну філософію”, “Соціологію політики”. Також слухачі ознайомляться з історією розвитку політичної думки в Україні та вивчатимуть основи ораторського мистецтва.

         Культурно-просвітницький напрям передбачає вивчення актуальних проблем сучасного бізнесу, економіки і підприємництва, психології, законодавства. Слухачі отримають основи правових знань, вивчатимуть такі дисципліни як “Українознавство”, “Основи християнської віри”, “Політичні процеси в Україні”, “Основи психології”, “Основи правових знань”, “Основи економіки та підприємництва”, “Голодомори в Україні в XX столітті”.

         Сьогодні знання необхідні кожному, хто небайдужий до того, чим займається, якою професійною діяльністю: чи розбудовує власну справу, чи перебуває на державній службі, чи працює у недержавній сфері, чи займається підприємницькою діяльністю. Двері Українського Народного університету відчинені для всіх, адже це “Освіта – доступна кожному” .

З питань роботи УНУ звертатися за адресою:
м.Київ, вул. Фрометівська, 2;
телефон-факс: 494-47-30;
e-mail: [email protected]

Поділитися посиланням: