Про Академію

Меню

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція в МАУП

27 Жовтня 2008 15:37

Днями Міжрегіональна Академія управління персоналом, Міжнародна Кадрова Академія, Конфедерація недержавних вищих навчальних закладів освіти України провели ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна та регіональна політика України в умовах глобалізації».

Науковий форум надав нової динаміки системному переосмисленню державної та регіональної політики, державного управління та місцевого самоврядування, проаналізував уроки та помилки на шляху українського державотворення в умовах нових світових викликів. Успішний досвід реалізації суспільно-наукового проекту «Становлення та розвиток української державності», започаткованого 2006 року, зумовив перетворення конференції на щорічну - з якісним поглибленням наукової проблематики, продовженням дискусій та обговорень.

Основними напрямками роботи конференції були: історія та теорія державного управління, механізм державного управління, місцеве самоврядування та регіональна політики, гуманітарна та соціальна політика, українська держава на міжнародній арені та проблеми національної безпеки, світові моделі державної політики.

Важливою складовою державотворення є створення механізму державного управління, тобто способу, яким здійснюється управління етносом на теренах України, де проживає понад 45 млн. громадян, а це 133 національності зі своїми особливостями. Більше того, в територіальному відношенні Україна абсолютно неоднорідна, тому і мешканці мали різний характер залежно від економічних, політичних, соціальних чинників. У такий спосіб виникає проблема керування цілісною суверенною державою і врегулювання регіональної політики України. Проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна та регіональна політика України в умовах глобалізації» зумовлено тим, що у сьогочасному світі більшість держав є національними, а економічні, культурні, інформаційні та інші глобальні процеси уніфікують життя держави.

На конференцію були запрошені Народні депутати України, заступники міністрів України, науковці із Києва, Донецька, Севастополя, Харкова, Львова. Найбільш актуальними були питання державності, моделі державного управління (зокрема політична система, органи влади, ідеологія), світові технології державного управління, що слугують дороговказом, щоб інтегруватися в європейську світову спільноту.

Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України Іван Розпутенко у своїй доповіді особливу увагу звернув на українське державне управління. Іван Зязюн (академік АПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України) охарактеризував управлінські та науково-методичні підходи до підготовки сучасного вчителя. Широкий резонанс викликали статті Володимира Сергійчука, Івана Бідзюра, Володимира Нікітіна та інших.

Конференція була масовою, в ній взяли участь понад 150 фахівців з різних територій України, які мають відношення до системи управління українською державою.

Традиційно матеріали конференції видаються у збірниках наукових праць.

Поділитися посиланням: