Про Академію

Меню

Конференція “Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум”

27 Липня 2015 10:43

Співорганізаторами конференції виступила Державна установа “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього”Національної академії наук України (директор - д.е.н., професорКраців В. С.) та Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом(директор – к.е.н., професор Лелик Л.І.). Проведення наукового заходу стало продовженням багаторічної традиції співпраці Львівського інституту МАУП з представниками академічної науки у виконанні спільних науково-дослідних проектів, підготовці та підвищення кваліфікації кадрів, організації різноманітних наукових заходів.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники та студенти з дванадцяти ВНЗ м. Львова та інших регіонів України (Львівського інституту МАУП, ЛНУ імені Івана Франка, НУ “Львівська політехніка”, Національної академії мистецтв, Львівської комерційної академії,Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, Львівського державного інституту внутрішніх справ, Карпатського інституту підприємництва ВНЗ університету «Україна», Львівського державного університету фізичної культури, Львівського медичного університету, Львівського коледжу економіки і права), представники академічної науки (ІРД НАН України, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Загалом для участі у конференції заявлено 76 учасників та 54 наукові доповіді.

У вітальному слові до учасників Всеукраїнської конференції заступник директора Львівського інституту МАУП Гринькевич О.С. зауважила, що визначена оргкомітетом назва наукового заходу - “Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум”, не потребує багато аргументів на захист актуальності. “Кожен із нас, як громадянин України, член певної соціальної спільноти, особистість, протягом двох останніх років як ніколи гостро відчуває зміни та проблеми, що відбуваються у різних сферах суспільного життя.

Саме ці проблеми визначили основні тематичні напрями наукової конференції. Це:

  • Суспільні трансформації та проблеми соціалізації особистості;
  • Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань;
  • Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій;
  • Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі;
  • Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу;
  • Фінансова безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій;
  • Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій.

У науковій доповіді під час пленарного засідання конференції д.е.н., професор, зав. відділу соціально-гуманітарного розвитку ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього” Садова Уляна Ярославівна звернула увагу на АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ, ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВПЛИВОМ ЯК ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ, ТАК І ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ. Аналізуючи специфіку розвитку окремих секторів розвитку ринку праці, доповідач наголосила на ризиках втрати висококваліфікованих фахів в ІТ-технологіях (згідно прогнозів на 2015 рік в країнах ЄС їх дефіцит становитиме 900 тис. осіб). За результатами WEBMining(інтелектуального аналізу даних в мережі Інтернет) Садова У.Я. представила вітчизняний портрет на ринку праці фахівця в секторі ІТ-технологій.

У науковій доповіді проф. Садова У. Я. представила результати спільно проведеного з кафедрою менеджменту організацій Львівського інституту МАУП нового обстеження з питань прогнозних оцінок потреби економіки Львівщини у кадрах робітничих професій.

Активний інтерес викликала наукова доповідь докторанта ІРД НАН України Риндзак Ольги Тадеївни на тему “СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА В СИСТЕМІ РЕГУЛЯТОРІВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ”. Матеріали доповіді підготовлені науковцем за результатами спільного з Львівським міським центром зайнятості обстеженння економічної активного населелення міста Львова.

ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ, ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ ВІДОБРАЖЕНІ ПІД ЧАС РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ у доповідях к.е.н., ст. н. с. Інституту регіональних досліджень НАН України Бідака Володимира ЮрійовичаТема виступу“Проблеми трудозабезпечення вимушених мігрантів у фокусі інтеграції у приймаючий соціум”, студентки Львівського національного університету імені Івана Франка Мандюк Ярини Юріївни у виступі на тему“Проблеми розвитку тимчасово окупованих територій в Україні: соціальний та інституційно-правовий аспекти”.

Завідувач кафедри психології Львівського інституту МАУП к.психол. н. Дмишко Олександра Степанівна виступила у пленарному засіданні з науковою доповіддю, присвяченою ФОРМУВАННЮ ПРОФЕСІЙНОГО «Я-ОБРАЗУ» У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Доповідь науковця підготовлена за результатами дослідження психологічних особливостей управління освітніми процесами в суспільстві знань.

ГУМАНІТАРНУ СКЛАДОВУ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ У СВОЇХ НАУКОВИХ ДОПОВІДЯХ Кудрик Ліліана Григорівна, доцент кафедри гуманітарної оcвіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти. Тема виступу “ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ В ОСВІТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ”; докторант Люблінського університету, священик храму Преображення Господнього УГКЦ Боровець Тарас Євгеновичу виступі на тему“РЕЛІГІЙНІ ЦІННОСТІ ХРИСТИЯНСТВА І БУДДИЗМУ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ XXIСТОЛІТТЯ”.

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТИ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙвисвітлили у наукових доповідях молоді науковці Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівського інституту МАУП: к. філос. н, Сарабун Оксана Борисівна у виступі на тему “КОНЦЕПТИ МЕТАФІЗИЧНОГО БУНТУ ТА ІСТОРИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ А. КАМЮ”. Одлежук Олена Борисівна(тема виступу“Геополітичні та геостратегічні ідеї Юрія Липи”. Доповідь підготовлена під керівництвомд.геогр.н., проф., завідувача кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.

ПРОБЛЕМАТИКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, МОЖЛИВІ СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ висвітлювали у пленарному засіданні роботи конференції аспірантка Львівської комерційної академії, викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП Іванюк Уляна Володимирівна у доповіді на тему “Розвиток аграрного сектору України у контексті євроінтеграційних перспектив”, а також аспірант ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» Юрій Кирилич Тема виступу “МАКРОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД”.

Під час роботи конференції відбулася презентація монографії «Дитяча праця в Україні: стан,тенденції та механізми регулювання» Мульскої Ольги Петрівни, к.е.н., молодшого наукового співробітника відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Автором висвітлено теоретико-методологічні засади формування та реалізації механізмів регулювання дитячої праці в Україні. Представлено авторську методику побудови моделі забезпечення добробуту дітей, задіяних у формуванні ресурсів домогосподарств України, з метою забезпечення тісної взаємодії матеріально-речових і аксіологічних факторів середовища формування та соціалізації дітей.

Оргкомітет конференції висловлює щиро вдячність усім учасникам за цікаві виступи, запитання та рекомендації, пов’язані з вирішенням актуальних питань суспільних трансформацій, які відбуваються сьогодні в Україні.

Поділитися посиланням: