Про Академію

Меню

Конкурс на написання підручника з історії України

18 Липня 2005 11:12

Міжрегіональна Академія управління персоналом,
Міжнародна Кадрова Академія, Академія наук Вищої школи,
Конфедерація недержавних вищих закладів освіти
оголошують конкурс на написання підручника з історії України.

Підручник повинен об'єктивно висвітлювати:

  • історичні події в Україні починаючи з доби палеоліту і до сучасності;
  • історію козаччини в Україні та національно-визвольної боротьби цього періоду;
  • історичні події періоду приєднання України до Росії та місце України в Російській імперії;
  • геноцид українського народу в період 1921-1947 pp.;
  • історичні події періоду Другої світової війни та повоєнного періоду;
  • роль і місце України в розпаді СРСР.

Заявкою на участь у конкурсі є план-проспект підручника обсягом 0,5 друкованого аркуша (12 сторінок машинопису).

Термін подання матеріалів - до 1 листопада 2005 р.

На основі відібраних планів-проспектів укладаються угоди на підготовку повного тексту підручника об'ємом до 30 друкованих аркушів.

Відібраний проект-рукопис підручника видається  за кошт МАУП. Автор підручника отримує грошову винагороду у розмірі 15 тис. гривень.

З заявками звертатись:

Міжрегіональна Академія управління персоналом, вул. Фрометівська, 2. 03039, Київ-39, Україна (з поміткою "На конкурс підручника"); тел. для довідок: 490 95 12.