Про Академію

Меню

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
з приводу 20-их роковин аварії на Чорнобильській АЕС

09 Березня 2006 11:40
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Китайський Науково-методичний інститут
міжнародної освіти та проблем управління ім. Конфуція
Вища школа управління
Кафедра екології та педагогіки
 
ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
з приводу 20-их роковин аварії на Чорнобильській АЕС.
Оргкомітет конкурсу розпочинає роботу з 15.03.06 р.
 
Тематика для висвітлення у студентських роботах:
 
·        Чорнобильська трагедія  та сьогодення
·        Аналіз наслідків Чорнобильської катастрофи
·        Чорнобильська трагедія – глобальна світова проблема
·        Уроки Чорнобильської катастрофи
·        Державні програми підтримки громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії
·        Цього могло не бути
·        Людство на варті охорони життя та здоров`я особистості
 
Наукові роботи разом з анкетою надсилати поштою або на електронну адресу протягом місяця з дня оголошення конкурсу, але не пізніше 15 квітня 2006 р.
Наукові роботи переможців та лауреатів конкурсу, що надійшли з дотриманням вимог до наукових статей, будуть видані у науковому збірнику «Наукова молодь».
 
Вимоги до оформлення наукових статей:
-         мова - українська;
-         матеріали подаються у вигляді електронного файлу формату *.doc на дискеті 3,5’’ та у 2-х екземплярах  на папері;
-         до 20 стор. машинописного тексту через 1,5 інтервали; 14 кегль, шрифт Times New Roman у вигляді статті;
-         поля: зліва – 20 мм, знизу – 20 мм, вгорі – 20 мм, справа – 15 мм;
-         під назвою статті ліворуч слід розмістити в один рядок прізвище та ініціали авторів; нижче через один інтервал – студент, спеціальність, назва навчального закладу, ще через два інтервали – текст статті.
 
26 квітня 2006 р.
на базі Академії пройде
студентська Всеукраїнська наукова конференція
«Чорнобильська катастрофа – пересторога людству»
 на якій будуть підведені підсумки конкурсу студентських робіт.
 
В програмі конференції:
1. Пленарне засідання.
2. Підведення підсумків конкурсу студентських робіт.
3. Нагородження переможців конкурсу.
Круглий стіл. Завершення роботи конференції.
 
Організаційний внесок:
78 грн. (у т.ч.  ПДВ) – включення статті до збірника наукових статей та участь у конференції
 
Кошти можна сплатити на розрахунковий рахунок Міжрегіональної Академії управління персоналом 26004300289901 АКБ «ТАС-Комерцбанк», МФО 300164 ЗКПО 00127522 в м. Києві.
 
Наша адреса: 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2 МАУП, Оргкомітет  (корпус № 25, к.311, к.313),
Контактні телефони:  (044) 524-57-96, тел/факс (044) 490-95-12 (внут. 11-67)
 
Організаційний комітет.
 
 
 
АНКЕТА
учасника конкурсу студентських робіт
(надсилати разом з статтею)
 
ПІБ _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Навчальний заклад ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Спеціальність ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Курс навчання _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Науковий керівник (консультант) ________________________________________
____________________________________________________________________
 

 
Домашня адреса _____________________________________________________
____________________________________________________________________
E-mail _____________________  Тел/факс ________________________________
 
 
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Китайський Науково-методичний інститут міжнародної освіти та проблем управління ім. Конфуція
Вища школа управління
 
 
Інформаційний лист
      
Вища школа управління УК НМІМО ПУ ім. Конфуція МАУП  планує провести набір та формування навчальних груп перепідготовки
( післядипломна освіта) :
 
Напрям:  0601  «Право»,
спеціальність:  «Правознавство»,
освітньо-кваліфікаційний рівень:  «спеціаліст»,
на базі спеціаліста іншого напряму,
термін навчання:  12 місяців,
форма навчання:  денна.
Державний диплом спеціаліста про перепідготовку,
    
 За довідками звертатись: 03039, м.Київ, вул. Фрометівська, 2 МАУП, Вища школа управління УКНМІМО ПУ ім. Конфуція  ( корпус № 25, к.311,313), тел. (044)524-57-96, 490-95-12 (внут.11-86)
Поділитися посиланням: