Про Академію

Меню

Лінгвістичні кафедри МАУП провели круглий стіл

12 Жовтня 2011 11:15

Днями в Українсько-Арабському інституті міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса відбувся круглий стіл за участі кафедри теорії та практики перекладу та кафедри іноземних мов.

Відкриваючи зібрання і вітаючи учасників круглого столу директор Інституту міжнародних відносин, доктор педагогічних наук, професор Надія Миколаївна Чернуха зауважила: „У сучасній лінгвістиці існує чимало питань, з приводу яких хочеться обмінятися думками на рівні науковців, теоретиків, практиків. Ми це започатковуємо у формі круглого столу, адже члени наших кафедр професійно займаються проблемами лінгвістики. Тож сподіваюся на предметну розмову, зокрема стосовно інновацій в науковій, технологічній, методологічній сферах”.

Як зазначив,кандидат філологічних наук, доцент Олег Валентинович Харченко, метою зібрання став обмін думками щодо сучасних напрямків розвитку лінгвістики, в першу чергу, когнітивної лінгвістики, дискурсології, психолінгвістики.

В ході круглого столу виступили члени кафедр інституту, викладачі МАУП та інших київських ВНЗ. Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики представила учасникам зібрання завідувач кафедри іноземних мов канд. пед. наук, викладач іспанської мови Валентина Григорівна Домніч, звернувши увагу на термін когнітивність, синтез когнітивної лінгвістики з психологією тощо. Директор Центру перекладу та вивчення мов канд. пед. наук, доктор наук в галузі освіти, викладач англійської мови Іван Степанович Бахов виступив з доповіддю на тему „Фразеологічні одиниці як носії національно-культурної інформації”, зосередившись на понятті етнокультурної маркованості фразеологічних одиниць. Викладач французької мови, доцент кафедри іноземних мов, доктор філософії в галузі політології Тетяна Олександрівна Костюк обрала актуальну тему сьогодення - „Експансіонізм як одна з рис сучасної лінгвістики”. „Оцінювання рівнів володіння іншомовним читанням на старшому ступені навчання у вищій школі” цікаво представив присутнім канд. пед. наук, доцент Олександр Сергійович Малюга, розповівши про об’єкти контролю, критерії оцінювання, іноземні системи тестування, а також про адаптування зарубіжних тестів до системи оцінювання рівня володіння професійно орієнтованим іншомовним читанням. Цікавою була і доповідь старшого викладача німецької мови Євгенії Юріївни Гончаренко „Аналіз можливостей текстового контролю у студентів-лінгвістів при вивченні німецької мови”.

Обмін думками був плідний і предметний, тож у планах – продовжити організацію подібних круглих столів за участі студентів-лінгвістів Академії, з метою залучення їх до наукової роботи та зацікавлення світом лінгвістики.

Поділитися посиланням: