Про Академію

Меню

МАУП готує успішних менеджерів освіти

20 Липня 2010 12:12
 
 
 

В Міжрегіональній Академії управління персоналом з жовтня 2009 року існує кафедра «Управління навчальним закладом» (а до того кафедра мала назву «Адміністративного менеджменту та управління навчальним закладом»), що готує керівників підприємств, установ та організацій у сфері освіти та виробничого навчання. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує формування у студентів здатності творчо підходити до здійснення управління внутрішнім середовищем підприємства, установи, організації та формування вмінь та навичок управлінських функцій. Про особливості навчання за спеціальністю «Управління навчальним закладом» розповіла доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом Надія Чернуха:

- Відомо, що спеціальність «Управління навчальним закладом» належить до напрямку «Специфічні категорії», про що це свідчить?

Так, спеціальність «Управління навчальним закладом» належить до напряму «специфічні категорії», що фактично є другою вищою освітою. Тобто, вступити на навчання може особа, яка має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст та магістр. Особливо зручно, що всього за півтора року студент може отримати другу вищу освіту.

Підготовка магістрів проходить на стаціонарній та заочній формах навчання. Термін навчання на заочній формі - півтора року, на стаціонарі – 1,2 роки. По закінченню навчання випускник отримує освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» і кваліфікацію «Керівник підприємства, установи, організації у сфері освіти та виробничого навчання».

На мою думку, цінність спеціальності «Управління навчальним закладом» полягає в тому, що до нас на навчання може вступати особа, яка має повну вищу освіту, тобто диплом бакалавра будь-якого напрямку. Це може бути і економічна, і педагогічна, і юридична освіта тощо.

- Як проходить навчання? За півтора роки студент моє освоїти значний обсяг знань, написати магістерську роботу, пройти два види практики. Чи не велике це навантаження?

Так, навантаження справді досить об’ємне. Протягом навчання студент повинен виконати програми близько тридцяти навчальних дисциплін, пройти два види практики: науково-дослідну та педагогічну, підготувати до захисту магістерську роботу. Але ми живемо в ХХІ столітті, і молоді, здібні люди, які готують себе до успішного життя, повинні наполегливо працювати, щоб в майбутньому зробити гарну кар’єру. В умовах Міжрегіональної Академії управління персоналом ефективним помічником у навчанні студентів є Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого, де студенти можуть користуватись чудовою літературою. Крім того, особлива цінність бібліотеки пролягає в тому, що вона містить велику кількість електронних джерел, що є досить зручно для підготовки до занять. Саме тому студент може працювати мобільно, інтенсивно, оптимально, і в короткий термін освоїти значний обсяг знань.

Варто зазначити, що більшість випускників спеціальності «Управління навчальним закладом» мають високі результати в навчанні – успішно захищають магістерські роботи та «на відмінно» складають державні екзамени.

-  Розкажіть про проходження практики. Чи обов’язково місцем проходження практики повинна бути освітня установа.

Звісно, фахівець спеціальності «Управління навчальним закладом» повинен підтвердити свої знання практично. Для цього ми впровадили науково-дослідну та педагогічну практику студентів. Сьогодні у нас наявна база педагогічних практик, яка обов’язково пов’язана з освітніми установами. Студент має пройти практику в установах різного рівня акредитації, але пріоритет ви віддаємо вищим навчальним закладам ІІІ – ІV рівня акредитації.

Також ми завжди йдемо назустріч студентам і даємо право проходити практику в тих місцях, де, можливо, в перспективі вони будуть працювати.

-  Чи можуть вступати на навчання іноземці? Які для них критерії вступу?

Кафедра «Управління навчальним закладом» передбачає навчання іноземців і створює належні умови для отримання знань. Щоб вступити на навчання, іноземний студент повинен подати диплом про вищу освіту тієї країни, в якій навчався. Іноземні студенти потрапляють на навчання через Міжнародний підготовчий інститут. Певні особливості в навчанні іноземних студентів є, але висококваліфіковані викладачі створюють всі умови для їх ефективного навчання.

-  Якими якостями повинен володіти керівник освітньої сфери? На що робите акцент під час навчання?

Під час навчання ми, насамперед, віддаємо перевагу особистісним якостям людини. «Управлінець» повинен бути творчою, розумною, інтелектуально-розвиненою людиною. Керівник повинен приймати правильні рішення в будь-яких ситуаціях. Щодо спеціальності «Управління навчальним закладом», яка безпосередньо пов’язана з сучасним освітнім простором, то випускник цієї спеціальності повинен обов’язково мати креативні особисті якості, мати природні задатки менеджера, щоб об’єднувати навколо себе людей. Зауважимо, що отримання теоретичних знань можливе внаслідок вивчення, перш за все, таких навчальних дисциплін: історія і риторика менеджера, ділова іноземна мова, освітні технології, управління трудовими ресурсами та багато інших дисциплін. Обов’язковим є вивчення навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес», оскільки наш випускник повинен володіти знаннями щодо освітніх трансформацій та запровадження Болонського процесу як в Україні, так і за кордоном. Пріоритетами кафедри є запровадження інноваційних технологій. Значне місце має інтерактивна взаємодія, коли під час навчання має місце дискусія, інтерактивний діалог, обмін думками тощо. Така методика викладання досить ефективна в умовах сьогодення.

- На яких посадах можуть працювати випускники даної спеціальності?

По закінченню навчання випускник спеціальності «Управління навчальним закладом» отримує освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» та кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання», що дає право працювати на посаді ректора, проректора, директора, декана, завідувача кафедри вищого навчального закладу будь-якого рівня акредитації. Також наші випускники можуть обіймати посаду завідувача дошкільного навчального закладу, директора або завуча загальноосвітньої школи або позашкільного закладу та багато інших керівних посад у сфері освіти.

- Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» дає право викладати. Які дисципліни може викладати випускник спеціальності «Управління навчальним закладом»?

Випускник спеціальності «Управління навчальним закладом» може викладати всі дисципліни за основною базовою вищою освітою. Наприклад, якщо в студента, який навчається за нашою спеціальністю, базова вища освіта економічного напрямку, то отримавши диплом магістра, він може викладати дисципліни економічного напрямку.

- Куди можна звернутися, щоб отримати консультацію щодо вступу на навчання за даною спеціальністю?

Більш детально про всі особливості навчання та правила вступу ви можете дізнатися в прийомній комісії МАУП. Також, щодо будь-яких питань, ми можете завітати до нас на кафедру, яка знаходиться в Інституті менеджменту та бізнесу МАУП - це 4 корпус, кабінет 13. Крім того, ви можете прийти на День відкритих дверей МАУП, де можна не лише отримати цікаву інформацію щодо навчання, а й отримати знижку в навчанні.

Чекаємо своїх студентів на навчання за спеціальністю «Управління навчальним закладом»!

Поділитися посиланням: