Про Академію

Меню

МАУП підвищуватиме якість роботи своїх регіональних підрозділів

17 Березня 2006 16:35
          Основні проблеми функціонування філій, інститутів, відділень Міжрегіональної Академії управління персоналом та напрямки підвищення ефективності їхньої роботи було обговорено під час наради директорів регіональних підрозділів Академії, що відбулась нещодавно в найбільшому недержавному вузі України – МАУП. За сучасних суспільно-політичних, економічних реалій та ситуації, що склалася в науково-освітній сфері слід визначити нові пріоритети в роботі освітньо-наукового комплексу Міжрегіональної Академії управління персоналом, відзначили учасники наради. Проведення наради викликане й цілою низкою питань, пов’язаних, зокрема, з тим, що активно триває процес ліцензування закладів освіти, починається набір студентів до Академії.
          Із вступним словом до керівників регіональних підрозділів МАУП звернувся президент Академії Георгій Щокін. Найбільш розвинута частина людства наближається нині до початку духовної доби, стрижнем якої виступає культура, освіта і наука, - зазначив він. В таких умовах Україна може і повинна стати країною з високим рівнем розвитку науки, освіти, культури – такою, якою вона була споконвіку. І позаяк на державному рівні виявляється мало уваги розвитку цих сфер, найважливішим завданням стає самоорганізація суспільства, насамперед його провідних, духовно орієнтованих верств. Представники цих верств створюють нові заклади освіти і науки, що прокладають шлях наступаючим суспільно-історичним перетворенням. Прикладом може слугувати Міжрегіональна Академія управління персоналом, яка всього за 16 років існування стала не тільки лідером сучасної освіти, але й перетворилася на справжній культурно-просвітницький центр, осередок духовності, що розвивається в контексті суспільно-історичних змін та перетворень. Впродовж цих років МАУП реалізує свою культурно-освітянську концепцію, сутність якої полягає в якомога ширшому розповсюдженні духовно-світоглядних та науково-практичних знань, що складають фундамент підготовки національно-свідомого громадянина та дипломованого фахівця. Саме світогляд, національно-патріотичне виховання та озброєння сучасними науковими знаннями є стрижнем культурно-освітянського феномена під назвою МАУП.
          Якості підготовки фахівців, шляхів її підвищення торкнувся у своїй доповіді ректор МАУП Микола Головатий. «Сьогодні Академія є настільки потужним науковим, навчально-методичним, видавничим комплексом, що питання якості підготовки спеціалістів перед нами стоїть кардинальним чином», - підкреслив ректор. Сьогодні потрібно звернути увагу на те, скільки студентів набирається і на які саме спеціальності. Надзвичайно важливо при цьому дотримуватись ліцензійних вимог. На часі звернути увагу на якість професорсько-викладацького складу: провести атестацію викладачів на предмет професійної відповідності та відповідності вченому званню. В регіональних відділеннях повинен розширюватися спектр навчальних послуг, які є в Академії. Досить активно на київському майданчику нині проводяться Дні відкритих дверей. Такі Дні повинні проводитися одночасно в усіх філіях, інститутах, відділеннях Міжрегіональної Академії управління персоналом. В цьому зв’язку слід звернути особливу увагу на співпрацю з школами, ліцеями, технікумами. Оскільки МАУП – вуз, що стоїть передусім на національно-патріотичних засадах, в усіх без винятку регіональних відділеннях повинні діяти кафедри українознавства, християнського православ’я та теології, Український Народний університет, козацькі інститути.
          Серед інших нагальних питань було розглянуто, зокрема, основні завдання та напрямки роботи регіональних підрозділів з ліцензійної діяльності (генеральний директор Президентського університету Володимир Яровой), основні засади діяльності освітньо-наукових комплексів МАУП (керуючий справами-секретар Президії Василь Короткін), напрямки підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, як невід’ємна складова якісної організації навчального процесу (віце-президент МАУП Віталій Гайченко), про створення, функціонування та шляхи організації роботи Українських Народних університетів як осередків просвітницької діяльності (виконавчий директор Українського Народного університету Олена Макеєва).

 
Поділитися посиланням: