Про Академію

Меню

МАУП провів круглий стіл для директорів шкіл Подільського району

13 Грудня 2010 13:57

Соціально-економічні трансформації в Україні, світові тенденції глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства визначили принципово нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Сьогодні існує гостра необхідність у спрямуванні освіти на підвищення якості професійної підготовки фахівців, їх оволодіння саме практичними вміннями й навичками.Така проблема завжди існувала і привертала увагу педагогів, оскільки її вирішення прямо пов’язане із питанням готовності випускника до практичної професійної діяльності, що і є критерієм успішності навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Наприклад, практична та більш глибока теоретична підготовка учнів, майбутніх студентів, у школах, що мають на своїй базі профільні класи, якісно відрізняється від традиційної підготовки у звичайних школах. Оскільки впроваджується спільно викладачами ВНЗ і вчителями шкіл, що можливо за умови партнерства вищої та загальноосвітньої школи. Це сприяє розв’язанню одвічної проблеми освіти, пов’язаної з розривом між теорією та практикою професійної підготовки фахівців.

Відповідаючи потребам сьогодення Міжрегіональна Академія управління персоналом, розробила програму впровадження інноваційних змін у систему підготовки школярів до навчання у ВНЗ. Першим кроком на цьому складному шляху став круглий стіл, що Академія організувала для директорів загальноосвітніх шкіл. И першими мали змогу ознайомитися із розробленими пропозиціями керівники середніх навчальних закладів Подільського району міста Києва.

В ході заходу було запропоновано екскурсію територією МАУП та семінар на тему «Інновації в сучасній освіті». Перед учасниками круглого столу виступали такі яскраві представники викладацького складу Академії, як доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи МАУП Микола Головатий, доктор педагогічних наук, професор Надія Чернуха, кандидат військових наук, доцент, професор кафедри управління персоналом Віктор Колпаков, завідувач підготовчим відділенням Департаменту довузівської підготовки Ірина Зубенко та директор Центру по роботі із середніми закладами освіти Валентина Левченко.

На обговорення під час семінару було винесено цілий комплекс питань, які виникли у зв’язку з розвитком суспільства, його інформатизацією, потребою у якісних фахівцях. Гості прослухали доповіді щодо формування кадрового потенціалу, посилення профорієнтаційної роботи, розширення можливостей доступу молоді до здобуття вищої освіти, досягнення збалансованості між попитом і пропозицією на ринку праці, поліпшення науково-методичного забезпечення, збереження і зміцнення навчально-матеріальної бази вищих навчальних закладів,  інноваційного шляху розвитку освіти завдяки впровадженню багатоступеневої структури.

Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Так, професор Надія Чернуха виступила з доповіддю на тему «Роль ВНЗ в самореалізації сучасної особистості». Всі присутні погодилися з доповідачем, що «Вища освіта в Україні на сьогодні є системною та відповідає, з одного боку, запитам студентів в їх особистісному та професійному становленні, з іншого боку, – задовольняє соціальні замовлення в підготовці фахівців для виробничої, соціальної, культурної та бізнес-сфер сучасного суспільства”. На думку доповідача, метою сучасного ВНЗ є забезпечення наукового, спеціального і професійного рівня освіти для творчого студента, що опановує основи професії, загальної культури, здатного до самоосвіти та самореалізації.

Бурхливі та емоційні відгуки у слухачів викликав виступ професора Колпакова. Віктор Михайлович зосередив свою увагу на сучасному стані управлінського прошарку робочого населення України. Зокрема він зазначив, що «більшість сучасних управлінців на природному рівні не здатна до такої діяльності. Необхідно кардинально змінити підхід до підготовки кадрів, оскільки людина, яка бере на себе відповідальність керувати певними процесами, зокрема, навчальним, повинна мати якості закладені від природи». Також доповідач відзначив, що серед присутніх керівників шкіл не було жодного чоловіка, що також є показовим моментом, з яким при вихованні та підготовці управлінця не рахуються і це прикра помилка, що негативно впливає на якість та ефективність освітнього процесу, де домінують жінки. Адже при вихованні управлінців має враховуватися гендерний аспект.

Виступ професора Головатого мав більш прикладний характер та стосувався саме практичних аспектів покращення системи освіти та можливостей співпраці між вищими навчальними закладами та школами. Першим кроком на шляху введення інновацій у систему освіти, на думку Миколи Федоровича,«повинно бути створення багатоступеневої форми, оскільки школи, що не мають зв’язків із дошкільними закладами та вищими навчальними закладами існують в автономному режимі та не можуть підготувати учнів до переходу в інший освітянський осередок».

Таким чином було окреслено напрями можливої співпраці Академії з школами, а саме:

  • організація на базі шкіл Подільського району профільних класів МАУП з інформатики, математики, основ правознавства, української мови та літератури, англійської мови, історії України, географії України, біології (8-11 класи);
  • участь у проектах, які організовує МАУП (мистецькі виставки, творчі конкурси, фестивалі, наукові конференції, спортивні змагання, турніри, брейн-ринги, змагання команд КВК;
  • організація семінарів та конференцій для директорів шкіл та гімназій Подільського району на території МАУП;
  • розробка та реалізація спільних навчальних та наукових прогр ам і планів;
  • навчання дітей-сиріт, напівсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з багатодітних сімей в Міжрегіональній Академії управління персоналом та Економіко-правовому технікумі на пільгових умовах.

Окрім цього з’явиться можливість відкриття спортивних секцій, зокрема, рукопашного бою, футболу, та творчих студій (вокальної, танцювальної, театральної тощо).

Схвальні відгуки та зацікавленість учасників круглого столу дали підставу для надії на майбутню співпрацю. Такий крок назустріч одне одному відчутно би покращив та полегшив навчальний процес та став би наглядним прикладом для інших ВНЗ, оскільки подібна інтеграція закладів в діяльність одне одного поки що нетипова для системи освіти в Україні. Подібні інноваційні підходи спрямовані на актуалізацію навчально-виховного процесу та його полегшення, в першу чергу, для учнів та студентів.

Поділитися посиланням: