Меню

МАУП та її завдання в сучасних умовах

17 Березня 2006 16:28
Шановні колеги-освітяни!
 
          Ми живемо і працюємо з вами у цікаві та доленосні часи не тільки для України, а й для всього людства. Буквально на наших очах відбувається злам великих історичних епох, коли духовні цінності поступово, але впевнено починають переважати цінності політичні та матеріальні. За всіма ознаками, найбільш розвинута частина людства наближається до початку духовної доби, стрижнем якої виступає культура, освіта і наука. Будь-яке соціальне явище, особливо всепланетарне, має провідні верстви, своєрідний авангард, який прокладає шлях у нове майбутнє. Такими верствами в сучасних умовах виступають духовно орієнтовані особи, перш за все, працівники культурно-освітньої сфери. В той же час, ці верстви не розподілені однаково по всіх регіонах, тому та Держава і той Народ, які першими зрозуміють сутність сучасних історичних змін, ті і стануть лідерами нової духовної доби. Багато що вказує на можливість такої лідерської ролі саме України, народ якої є прямим нащадком великої та прадавньої Трипільської культури, тисячолітнім носієм високодуховного Православ’я, творцем просвіченої Київської Русі та першої в світі Конституції.
 
          Духовна місія України: її прибічники та вороги
 
          Отже духовна сутність України найбільше відповідає в сучасних умовах наступаючим тектонічним змінам, де головними виступають саме духовні цінності. Україна в цих нових умовах може перетворитися на країну університетів, країну-вчителя, яка розповсюджуватиме світ знання на всі навколишні регіони. Таке велике завдання потребує від нашої Держави першочергової уваги розвитку культури, освіти та науки, оскільки лідерські позиції новітньої України не до вподоби ані Росії, ані США, ані Європі, за якими часто проглядається антидуховна політика мілітаризованого Ізраїлю. Тому носії вмираючої матеріалістичної доби робитимуть все, аби загальмувати сучасний духовний розвиток. Саме тому серед сьогоднішнього керівництва культурно-освітньою сферою так багато відверто примітивних особистостей, які свою очевидну нездатність до творчості компенсують притаманним їм руйнуванням. Якщо для нинішнього відставного міністра Ніколаєнка та його заступників Жебровського  і Степка головним є кількість знищених, а не створених закладів освіти, то ми можемо з вами констатувати свідому ворожість цього керівництва до духовного розвитку Українського народу і свідоме перешкоджання перетворенню нашої Держави на лідера нової історичної доби.
          Таке неприроднє ставлення нинішніх державних бюрократів до розвитку національної культури, освіти і науки вказує на них як на представників новітньої колоніальної адміністрації, завдання якої полягає в штучному зниженні культурно-освітнього рівня Нації. Всі вони, безумовно, будуть зметені на згарище історії найближчим часом, але і ми не можемо сидіти, склавши руки. В умовах народження нової історичної епохи найважливішим завданням стає самоорганізація суспільства, насамперед його провідних, духовно орієнтованих верств. Представники цих верств, демонструючи самоорганізацію, створюють нові заклади освіти і науки, що прокладають шлях наступаючим суспільно-історичним перетворенням. Таким прикладом може слугувати наша Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), яка була створена ще в 1989 році, тобто за два роки до отримання Україною державної незалежності. В цьому і полягає науково-об’єктивна прогностична функція освіти, що здатна заздалегідь передбачити напрям  і терміни суспільно-історичних змін та своєчасно до них підготуватися. Тому і сьогоднішні наші прогнози неодмінно відбудуться.
 
          Концепція МАУП
 
         За 17 років свого існування МАУП вдалося не тільки розробити, а й втілювати постійно в життя свою культурно-освітянську концепцію. Сутність її полягає в якомога ширшому розповсюдженні духовно-світоглядних та науково-практичних знань, що складають фундамент підготовки національно-свідомого громадянина та дипломованого фахівця. Саме світогляд, національно-патріотичне виховання та озброєння сучасними науковими знаннями є стрижнем культурно-освітянського феномена під назвою МАУП. Формування духовності та світогляду завжди має і відповідне ідеологічне забарвлення, оскільки це є об’єктивним явищем, що відображує напрям та характер зміни суспільно-історичних парадигм. Ідеологія комуно-соціалізму, яка має багато спільного із злочинним сіонізмом, орієнтувалася, перш за все, на політичні цінності, зокрема на захоплення політичної влади та встановлення кривавої диктатури. Ідеологія сучасного юдео-лібералізму орієнтується на економічні, насамперед споживацькі, цінності і також тяжіє до тоталітаризму, що ми спостерігаємо сьогодні на прикладі США. Таким чином, лише національна консервативна ідеологія, яка спирається на споконвічну віру, власну культуру, національну мову і рідні традиції, є природною і єдино необхідною для національного розвитку. Все інше – від лукавого.
          Саме тому МАУП так багато уваги приділяє традиційному національно-патріотичному вихованню, а саме:
-         введенню в усіх академічних підрозділах посад керівників з національно-виховної роботи, які координуються Головним управлінням виховної роботи МАУП;
-         створенню розгалуженої мережі Українських культурно-просвітницьких центрів та Українського народного університету, що пропагують традиційне мистецтво та інші культурні надбання українства;
-         розвитку українського козацтва, для чого створений перший в Україні Військово-козацький інститут імені Великого князя Святослава Хороброго;
-         спорудженню християнських храмів і капличок та увічненню в пам’ятниках видатних діячів Українського народу;
-         виданню «Бібліотеки українознавства», «Бібліотеки української героїки» та багатьох інших українських творів, що складають велич нашого національного спадку;
-         підтримці безкоштовному та пільговому навчанню сотень українських дітей-сиріт по всій Україні;
-         розповсюдженню періодичних академічних видань, зокрема журналів «Персонал» і «Книжковий клуб» та газет «Персонал Плюс», «Український лідер», «Українська газета плюс», «За Українську Україну», «За Вільну Україну плюс», які збуджують національну свідомість та вказують орієнтири національного розвитку;
-         проведенню постійних міжнародних конференцій з проблем діалогу цивілізацій, Українських голодоморів-геноцидів, Трипільської культури, православних духовних цінностей, розвитку національної культури, освіти та науки.
 
          Склад МАУП та її здобутки
 
          На сьогодні в складі МАУП діє: Президентський університет (місто Київ), який об’єднує 9 навчальних і 2 науково-дослідних інститути; Всеукраїнський університет, що координує діяльність 63 регіональних інститутів, коледжів і технікумів, розташованих в багатьох містах України; Міжнародний відкритий університет, який веде підготовку іноземних студентів та опікується закордонними філіями в 8 країнах світу. Всього сьогодні навчається в МАУП понад 60 тисяч студентів та працює майже 5 тисяч фахівців, 20 % яких мають вчені ступені та звання. За роки свого існування МАУП випустила понад 42 тисяч дипломованих фахівців різних рівнів кваліфікації, які сьогодні розбудовують незалежну Україну і в підготовку яких Держава не вклала жодної копійки. Навпаки, в Державний бюджет наша Академія перерахувала понад 80 мільйонів гривень, що є неабияким внеском в розвиток вітчизняного господарства і добробут Українського народу.
          За свої неповні 17 років МАУП:
-         випустила в світ близько 1000 найменувань навчальної, наукової та публіцистичної літератури загальним накладом понад 5 мільйонів примірників;
-         створила 7 періодичних масових видань, які виходять сьогодні 200-тисячним сукупним накладом;
-         побудувала книготорговельну мережу, що налічує близько 100 кіосків і магазинів;
-         зібрала в своєму бібліотечному фонді понад 600 тисяч книжок для використання в навчально-виховному процесі.
          В багатьох напрямах освітянської діяльності МАУП була і залишається першою. Наприклад, саме МАУП запровадила в Україні додатки до дипломів про вищу освіту, які було розроблено за рекомендаціями ЮНЕСКО. Саме МАУП першою в Україні створила альтернативну систему присудження вчених ступенів та наукових звань – задовго до того, як сьогоднішні міністерські чинуші взагалі почули про Болонський процес. Саме МАУП ініціювала проведення постійних досліджень з проблем корупції в освіті та запровадила щорічні рейтинги ВНЗ. Саме МАУП першою в Україні створила на базі найновітніших технологій Телеуніверситет, який не має аналогів на всьому пострадянському просторі. Тільки МАУП протягом всіх років свого існування забезпечує студентів комплектами навчально-методичної літератури, останнім часом – і на електронних носіях, для чого централізовано поставляє у всі свої підрозділи комп’ютерну техніку (не менше 1000 комп’ютерів на рік).
 
          Хто проти МАУП?
 
          Така широка громадська та інноваційна діяльність нашої Академії ніколи не мала державної підтримки. Навпаки  влада, включаючи і сьогоднішню, робила все, аби нашкодити потужному розвитку МАУП. Владі, з її виразним чужинським характером, що формувався за часи злочинного комуно-соціалізму, не подобається сміливість наших періодичних видань та науково-публіцистичних праць, наше постійне викриття корумпованого «червоного ректорату», наша відчайдушна наступальність у відстоюванні національних інтересів та захисті українського студентства. Скажіть мені, чи може державна національна влада бажати знищення найбільшого закладу освіти, який безкоштовно для Держави щорічно готує десятки тисяч дипломованих фахівців та вносить до Держбюджету мільйони гривень, випускає власним коштом сотні тисяч українських книжок та щорічно будує нові навчальні корпуси, створює мережу українських бібліотек та споруджує величні пам’ятники видатним українцям, впроваджує найсучасніші технології та виховує молодь в національно-патріотичному дусі? Скажіть мені, хто при здоровому глузді може бажати знищення такої потужної культурно-просвітницької та навчально-наукової установи як МАУП? На мою думку, тільки невиліковні невігласи або свідомі, зловорожі наймити з колоніальної адміністрації!
          Це дивно, але факт: саме нинішнє Міносвіти під керівництвом Ніколаєнка, Жебровського та Степка запровадили підступно-терористичну практику систематичних перевірок підрозділів нашої Академії; розповсюдження свідомої масової брехні стосовно МАУП з метою її дискредитації та паплюження; залякування директорів технікумів, які багато років співпрацюють з Академією по реальному втіленню Болонського процесу щодо ступеневої безперервної освіти; перешкоджання діяльності закордонних філій МАУП та набору іноземних студентів, які є постійним джерелом валютних надходжень для нашої Держави. Таку діяльність, на моє переконання, можна назвати лише антидержавницькою і очевидно ворожою до Українського народу, за яку прийдеться відповідати перед Українським судом. Від цього не врятує ані пенсія, ані депутатство, оскільки мова йде про широкомасштабні злочинні дії, що перешкоджають законній діяльності та ще і з використанням високого службового положення. Чекати цього, гадаю, не довго.
 
          Наші завдання
 
          Водночас, не полишаючи справу захисту законних інтересів нашого студентства, ми з вами повинні прикладати все більше зусиль для постійного вдосконалення освітянської діяльності у всіх підрозділах МАУП. Перш за все, це стосується основних складових навчально-виховного процесу, а саме:
-         систематичне планове залучення та власна підготовка науково-педагогічних кадрів – і не тільки кандидатів, а й докторів наук (не менше 70 % всіх штатних працівників регіональних інститутів та філій);
-         зміцнення матеріально-технічної бази, тобто завершення переходу всіх регіональних підрозділів у власні приміщення, їхнє пристойне утримання та обладнання сучасною комп’ютерною, телевізійною та іншою технікою, що дозволяє використання новітніх технологій;
-         постійне розширення науково-методичного забезпечення за рахунок підготовки нових підручників і посібників, збільшення бібліотечних фондів, використання можливостей нашого Телеуніверситету та інших новітніх носіїв інформації.
          Наша мета  полягає в тому, щоб кожний підрозділ МАУП був в своєму регіоні взірцем сучасного українського закладу, де поєднується багатотисячолітня культура з найновітнішими технологіями, що в своєму синтезі забезпечує ефективну конкурентоспроможність та високу якість освітніх послуг. Ми повинні розуміти величезну відповідальність за кожного довіреного нам студента і зробити його навчання в МАУП якомога кориснішим для розбудови нашої Батьківщини, для його власної долі і долі наступних поколінь українців. Сьогодні саме ми, освітяне, виступаємо провідною верствою суспільства і саме від нас багато в чому залежить майбутній поступ України в наступаючій духовній епосі людства. Будьмо ж гідними цієї великої доленосної місії і хай допоможе нам Бог!
Поділитися посиланням: