Про Академію

Меню

Міжнародна науково-практична конференція у Львівському інституті МАУП

25 Травня 2010 10:59

14 травня 2010 року у Львівському інституті МАУП відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2010». Результати наукового осмислення правових проблем були представлені в рамках доповідей наукових та практичних працівників в галузі юриспруденції.

Відкрила конференцію кандидат економічних наук, доцент Гринькевич Ольга Степанівна – заступник директора з наукової роботи Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом. У своєму виступі Гринькевич О.С. відзначила пріоритети сучасного процесу підготовки юристів, проблеми та перспективи розвитку юридичного напряму підготовки фахівців.

Науково-практичний характер конференції був засвідчений участю у ній керівників, професіоналів, фахівців, які мають заслужений авторитет, досвід як у юридичній науці, так і у сфері практики. У цьогорічному науково-практичному заході з числа таких представників були запрошені Тиндик Н.П. – доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; Ситар І. М. – доцент кафедри кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; Бабін Б.В. – доцент кафедри морського права Одеської національної морської академії, кандидат юридичних наук, доцент; Перепелюк В. Г. – заступник начальника відділу забезпечення роботи Голови Вищого Адміністративного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент та інші.

Молоду наукову юридичну школу на конференції представляли аспіранти, здобувачі та студенти Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. І.Франка, Фінансово-правового коледжу Київського національного університету іметі Тараса Шевченка, Інституту держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

В рамках Конференції заслухано доповіді з приводу фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення, перспектив розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.

Наукові доповіді були спрямовані на вирішення існуючих історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку галузей права.

Передбачені програмою тематичні напрямки конференції знайшли своє відображення у виступах учасників на засіданнях секцій:

·         Історико-теоретичні та філософські проблеми юридичної науки.

·         Проблеми та перспективи розвитку галузей права в Україні.

·         Економічні перспективи розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави.

·         Філософсько-правові та психологічні проблеми реалізації правових норм в умовах сьогодення.

·         Перспективи розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.

На підсумковому засіданні кращі роботи учасників конференції відзначені грамотами.