Про Академію

Меню

Наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин України в контексті глобалізації» в Інституті міжнародних відносин МАУП

18 Травня 2006 14:48

Днями в Українсько-арабському інституті міжнародних відносин імені Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулась наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин України в контексті глобалізації». За словами директора інституту Людмили Гурч, конференція є закономірним результатом тривалих досліджень інтеграційної політики нашої держави. «Україна приєдналася до Болонського процесу і ми як інститут міжнародних відносин, студенти і викладачі всіх кафедр, досліджуємо інтеграційні процеси в Україні в аспекті глобалізації», - сказала Людмила Гурч.

Один з учасників конференції - Сергій Кузьмін, студент четвертого курсу Інституту міжнародних відносин МАУП, його майбутня спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Свою наукову роботу він присвятив темі «Оцінка інвестиційного клімату в Україні в контексті інтеграції з Європейським Союзом».

«На сьогоднішній день це дуже актуальне питання з багатьма малодослідженими аспектами. Здійснивши ґрунтовний аналіз і порівнявши інвестиційну ситуацію у країн сусідів, я дійшов висновку, що в нашій державі процес формування сприятливого інвестиційного клімату вимагає більше часу. На мою думку, для цього необхідно підготувати нормативно-правову базу нашої країни, вирішити питання щодо митно-тарифного регулювання», - говорить Сергій Кузьмін. Свою доповідь Сергій ілюстрував за допомогою самостійно підготовлених слайдів. Відмітимо і добре технічне забезпечення конференції, учасники продемонстрували свої напрацювання у вигляді таблиць і графіків за допомогою проекторів і комп’ютера.

Важливо, що активна участь у науковій роботі є обов’язковою для всіх магістрів інституту. Своїми доповідями на конференціях та участю у круглих столах вони готуються до захисту магістерських робіт, поглиблюють знання з обраної теми і вчаться ораторському мистецтву. У цій конференції свої наукові роботи представили десятеро магістрів, які виходять на захист магістерських робіт у жовтні цього року.

Учасники цієї конференції – студенти політологи та менеджери зовнішньоекономічної діяльності – це саме ті фахівці, які втілюватимуть в життя нову інтеграційну політику, вирішуватимуть: вступить Україна до ЄС чи ні, відповідатиме мобільність наших кадрів Болонському процесу чи ні, тож їхня активна позиція і небайдужість до життя країни дає великі надії.

Поділитися посиланням: