Про Академію

Меню

Науково-практичний семінар «Формування інтелігентності освітянина як актуальне завдання вищої школи»

01 Жовтня 2009 16:01

У наш час досить актуальним стало питання виховання високоосвіченої інтелігентної людини. Яким має бути справжній інтелігент? Це людина, яка є достатньо освіченою, котра професійно займається розумовою працею, внутрішньо орієнтована на дотримання принципів морально-етичного кодексу тощо. Інтелігенція є творцем і носієм ідей, на основі яких розробляється стратегія розвитку суспільства. Разом з тим, поняття «інтелігент» не є однозначним. Над питанням, яке стосується формування інтелігентної людини, розмірковували і учасники науково-практичного семінару, який пройшов в Інституті соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва МАУП.

На засіданні круглого столу на тему: «Формування інтелігентності освітянина як актуальне завдання вищої школи» розглядалися такі дискусійні питання:

  • інтелігентність як наукова і прикладна категорія;
  • історичний шлях інтелігентності як соціального явища;
  • актуальність формування інтелігенції українських освітян ХХІ століття;
  • шляхи виховання і самовиховання в соціальному середовищі вищого навчального закладу;
  • взаємозв’язок політики, економіки і наслідків соціального виховання в сучасній Україні;
  • поведінкові ознаки інтелігентності. Службовий етикет. Особливості зовнішніх проявів інтелігентності керівника.

Ініціатором проведення цього семінару виступив професор, доктор пед. наук МАУП Валерій Сергійович Маслов, який першим відкрив дискусію доповіддю: «Інтелігентність педагога і науковця як актуальна проблема освітнього процесу». У доповіді Валерія Сергійовича зроблено екскурс у минуле, він означив особистості, яких можна вважати інтелігентами високого рівня. Серед них – Михайло Грушевський та Анатолій Луначарський. Серед сучасних політичних діячів прикладом для наслідування, на його думку, є Анатолій Кінах. Підсумовуючи свою розповідь Валерій Сергійович визначив психолого-педагогічну ідею інтелігента, яка включає риси світоглядно-морального характеру, соматико-психологічні риси та професійно-культурологічні якості.

Завідуюча кафедрою соціології Тетяна Миколаївна Рудницька під час своєї доповіді розмежувала поняття «інтелігент» та «інтелектуал», запропонувала визначення цих понять. На її думку, представником російської інтелігенції є Микола Амосов, української – Григорій Костюк. У ході доповіді Тетяна Миколаївна торкнулася досить нової проблеми сучасності – перехід на 12-річий термін навчання у школі.

Досить цікавою та дискусійною була доповідь доктора психологічних наук, завідуючого лабораторією Інституту соціальної та політичної психології АПНУ Вадима Олександровича Васютинського. У своєму дослідженні науковець торкнувся питань колективних лінощів як характеристики взаємодії викладачів та студентів.

Інші учасники науково-практичного семінару різносторонньо розглядали питання формування інтелігентності освітянина, але всі їх твердження зводились до єдиного – в умовах сьогочасної освіти вкрай важливо сформувати інтелігентну особистість, гуманістичну та високоморальну людину.

Традиційно, за результатами круглого столу, планується видати серію наукових статей у збірнику «Наукові праці МАУП».

 

Поділитися посиланням: