Олімпійський вогонь знань–ІІ

23 Травня 2008 12:32
 У березні-травні 2008 р., згідно з наказом МОНУ від 18.12.2007 р. №1150, на базі різних ВНЗ України пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей 2007/2008 н.р. 29 студентів Академії – переможців І етапу взяли участь в олімпіадах із 17 спеціальностей і навчальних дисциплін ІІ етапу і здобули 2 перемоги.
Гойко Аліна, студентка Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А.Алієва посіла 1 місце в олімпіаді з навчальної дисципліни «Медична психологія», яка проходила на базі Харківського державного медичного університету. Ще два студенти – Чепорнюк Євген та Рукосуєва Олена в олімпіадних змаганнях з цієї ж дисципліни посіли відповідно 4 і 5 місця. Підготував учасників Олімпіади професор кафедри медичної психології та психокорекції, канд. мед. наук Є.М. Прокопович.
Другу перемогу здобула студентка Яготинського інституту МАУП
Паладі Юлія, одержавши 3 місце в олімпіаді зі спеціальності «Соціологія», яка проходила в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.
В Одеській національній юридичній академії команда МАУП (Патола Володимир - студент інституту права ім. князя Володимира Великого, Головацький Василь і Шпеник Лілія із Тернопільського інституту МАУП) змагалась зі спеціальності «Правознавство» і посіла 8 місце. Студенти нашої Академії Прудніков Володимир (Україно-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького) і Бахмет Наталія (Полтавський інститут МАУП) посіли відповідно 6 та 8 місця в олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій», яка проходила на базі Київського національного торговельно-економічного університету.
Почесною грамотою за нестандартне розв’язання конкурсних завдань зі спеціальності «Політологія» була нагороджена наша команда у складі: Лавренюк Іванни, Плесконос Юлії, Помяна Яна (Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин і лінгвістики ім. Аверроеса). Хрітоненко Оксана, студентка Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій ім. Святої Великої Княгині Ольги нагороджена грамотою за активну участь і плідну роботу в олімпіаді зі спеціальності «Маркетинг».
На жаль, через невчасно отриману детальнішу інформацію з базових ВНЗ про умови проведення олімпіад з англійської мови, психології та інформатики наші студенти не змогли добре підготуватися і здобути кращі результати.
Оргкомітет висловлює подяку викладачам за підготовку та участь студентів Академії в Олімпіаді та сподівається на закріплення успіхів та покращення результатів у наступному навчальному році.
Л.В. Янюк – начальник відділу з науково-дослідної роботи студентів, відповідальний секретар оргкомітету Олімпіади
 
Результати  участі
студентів МАУП у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 н. р.
 
п/п
Назва навчальної дисципліни, спеціальності
Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади
Місце
(бал)
1
2
2
3
1.     
Медична психологія
Харківський державний медичний університет
1, 4, 5 місця
2.     
Соціологія
Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
3 місце
3.     
Менеджмент організацій
Київський національний торго-вельно-економічний університет
6, 8 місця
4.     
Правознавство
Одеська національна юридична академія
8 командне
5.     
Управління персона-лом і економіка праці
Київський національний економічний університет
7, 9 місця
6.     
Маркетинг
Донецький  державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського
33 місце
(із 87)
7.     
Математика
Севастопольський національний технічний університет
11, 18 місця
(з 24)
8.     
Інвестиційна діяльність
Кіровоградський національний технічний університет
21 місце
(із 58)
9.     
Банківська справа
Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана
31 місце
(із 70)
10. 
Фінанси
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
65 місце
(із 102)
11. 
Облік і аудит
Харківський національний економічний університет
117, 146 місця
(з 200)
12. 
Психологія
Одеський національний
університет імені І.І.Мечникова
27 балів,
що складає 45%
13. 
Англійська мова
Дніпродзержинський державний технічний університет
115 місце
(із 146)
14. 
Політологія
Прикарпатський національний універси­тет ім.В.Стефаника
24, 28 місця
(із 37)
15. 
Податкова система України
Національна академія державної податкової служби України
39, 40 місця
(із 44)
16. 
Інформатика
Харківський національний педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди
16 місце (з 28), 35 місце (з 37)
17. 
Соціальна робота
Київський національний університет
ім. Т. Шевченка
23 місце (з 27)

 
Список підрозділів МАУП, студенти яких взяли участь у ІІ етапі Олімпіади

№ п/п
Підрозділ МАУП
Кіл-ть учас-ників
Кіл-ть пере-можців
1
Україно-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницкого
3
2
Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій ім. Святої Великої Княгині Ольги
10
3
Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин і лінгвістики ім. Аверроеса
4
4
Інститут права ім. князя Володимира Великого
1
5
Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва
4
1
6
Білоцерківська філія МАУП
 
2
7
Полтавський інститут МАУП
 
1
8
Тернопільський інститут МАУП
 
2
9
Яготинський інститут МАУП
 
2
1
 
Всього:
29
2
 
Поділитися посиланням: