Пам’яті Видатної Людини…

19 Лютого 2008 11:25

Другий рік поспіль в Міжрегіональній Академії управління персоналом проходять «Коломінські читання» - міжнародний науковий форум, присвячений пам’яті видатного українського вченого Наума Коломінського.

19 лютого 2007 року вітчизняна та світова наука і, передусім, Міжрегіональна Академія управління персоналом, де в Інституті соціальних наук починаючи з 1998 року аж до смерті очолював кафедру  психології доктор психологічних наук, професор Наум Коломінський, зазнали невідновної втрати в його особі.

До останнього дня Наум Львович віддавав себе науковій, викладацькій та творчій роботі. Сфера його наукових досліджень – соціально-психологічні проблеми удосконалення управління закладами освіти, а також професійна підготовка психологів та менеджерів. На цій ниві  його вклад у науку неоціненний. Вагомі наукові досягнення Наума Коломінського визнано світовою психологічною наукою, наукову та навчально-методичну роботу високо цінують однодумці, колеги та учні. Саме тому кафедра загальної та практичної психології МАУП започаткувала наукові читання, присвячені пам’яті видатного вченого, – захід, в якому щорічно беруть участь провідні науковці з різних країн – як однодумці, так і опоненти вченого.

Цьогоріч понад 100 учасників завітали до найбільшого та найкращого вітчизняного ВНЗ – Міжрегіональної Академії управління персоналом, аби віддати шану видатному вченому Науму Коломінському та обговорити нагальні проблеми сучасної теоретичної та практичної психології, тенденції та напрямки її розвитку, питання підготовки фахівців-психологів.

З вітальним словом звернувся до присутніх доктор економічних наук, професор, генеральний директор Президентського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом Валерій Захожай, який відзначив важливість проведення таких заходів, де безпосередньо поділитися своїми думками та обмінятися досвідом мають можливість вчені різних країн, а долучитися до обговорення нагальних проблем може студентська молодь – майбутні вчені, науковці.

На пленарному засіданні із доповідями виступили, зокрема, доктор психологічних наук, професор кафедри психології і педагогіки НТУУ КПІ Георгій Ложкін («Професійний маргиналізм в професійній кар’єрі»), доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії методології та теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України Георгій Балл («Актуальні проблеми вдосконалення професійної культури науковця»), доктор психологічних наук, завідуюча лабораторією організаційної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України Людмила Карамушка («Психологія управління змінами як активний напрямок дослідження у сфері організації психології»).

На Другі Коломінські читання завітали представники різних освітніх навчальних закладів, науково-дослідних інститутів України, Білорусі, Росії, Польщі, а це, зокрема, науковці з Міжрегіональної Академії управління персоналом, Національного університету Києво-Могилянська академія, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Європейської Академії інтеграційної психології (Польща, м. Лодзь), Білоруського державного педагогічного університету ім. М. Танка (м. Мінськ).

Наукова спадщина Наума Львовича Коломінського знайшла розвиток в дослідженнях  та  працях його аспірантів та докторантів. На наукових читаннях вони натхненно та з почуттям великої вдячності своєму вчителеві розповідали про реалізацію його ідей у своїх починаннях.

Тематика секційних засідань Других Коломінських читань була розмежована у відповідності до нагальних проблем сучасної теоретичної та практичної психології.

Перша секція була присвячена теоретико-методологічним проблемам становлення особистості фахівця. Значну увагу науковці приділили, зокрема, питанням формування структури професійної ідентичності особистості (О. В. Винославська), сприяння особистісному удосконаленню (Л. А. Снігур та А. М. Рева), соціальній взаємодії у просторі повсякдення (В. М. Красовський).

Тематикою другої секції стали теоретико-експериментальні проблеми удосконалення психологічної підготовки майбутніх фахівців. Доповідачі висвітлювали найрізноманітніші аспекти з цього напрямку, наприклад,  психологічні аспекти інформаційного забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу (Е. І. Сафранюк та І. А. Данилюк), формування професійного мислення як напрямок вдосконалення фахової підготовки практичних психологів (Н. В. Дметерко), принципи та методи формування професійної компетентності майбутніх психологів (А. М. Льовочкіна).

У третій та четвертій секціях під назвами «Соціально-психологічні основи підвищення кваліфікації фахівців у сучасних умовах» та, відповідно, «Організаційна культура, як фактор становлення особистості фахівця» обговорювались соціально-психологічні проблеми, які досліджувались Н. Л. Коломінським та досліджуються нині його учнями. Це, зокрема, тенденції розвитку громадянської позиції студентської молоді (В. А. Семіченко), теоретико-методологічні основи управління особистісним розвитком засобами психолого-педагогічного проектування (В. О. Киричук), психологічні аспекти соціалізації особистості (В. І. Кайгер), особливості формування національної ідентичності студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах (К. В. Терещенко).

Світла пам’ять про Н. Л. Коломінського назавжди залишиться в серцях тих, кому пощастило його знати, а його наукова та творча спадщина стала взірцем та натхненням для учнів, які прикладають усі зусилля, щоб достойно продовжувати його справу.

Олена Туриніна, кандидат психологічних наук, професор МКА, завідуюча кафедрою загальної та практичної психології Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Сьогодні у нас вдруге відбувається науковий міжнародний форум, присвячений пам’яті видатного українського вченого, доктора психологічних наук Наума Львовича Коломінського. Кафедра психології МАУП – це фактично його виплід. Наум Львович заклав підвалини та визначив напрямки роботи кафедри далеко наперед. Це була людина дуже достойна… Перші Коломінські наукові читання відбулися рік тому. За підсумками тієї конференції ми випустили науковий збірник «Коломінські читання». Тут є велика добірка статей і публікацій, які присвячені не тільки йому, як особистості, а ще й тим проблемам, якими він займався. А займався він здебільшого соціальною психологією і проблемами менеджменту в освіті. Я думаю, що друга конференція, форум буде так само продуктивним.

На конференції розглядаються питання, пов’язані із соціальною психологією, з проблемою підготовки психологів, проблемою підготовки фахівців, з теоретико-методологічними основами соціальної психології. У нас збирається багато видатних цікавих вчених, які приїжджають з різних куточків світу, і які обмінюються тут досвідом із своїми колегами, а найголовніше – із студентами, які колись також стануть науковцями.

Багато-хто із студентів пригадує Наума Львовича, вони люблять його як людину та викладача. Багато-хто з них хоче бути схожим саме на Коломінського.

Поділитися посиланням: