Про Академію

Меню

Підготовка наукових кадрів та бізнес-освіта в МАУП

16 Січня 2009 15:17

Останнім часом в Україні точаться гострі дискусії щодо проблеми атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. На питання, які стосуються підготовки аспірантів та докторантів у МАУП, відповів директор Інституту підготовки наукових кадрів і бізнес-освіти МАУП, кандидат історичних наук, доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії Алла Білоус:

 

- Розкажіть, будь-ласка, про створення Інституту підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти МАУП.

Інститут створений у квітні 2008 року на базі департаменту підготовки наукових кадрів. Досвід показав, що необхідність створення такого департаменту є необхідною умовою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Керівництво Академії дійшло до висновку, що необхідно створити Інститут підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти Міжрегіональної Академії управління персоналом, який буде цілеспрямовано займатися якісною підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів наук та докторів філософії для потреб Академії, організації навчального процесу та проведення наукових досліджень.

Інший напрям роботи Інституту – бізнес-освіта для підготовки топ-менеджерів великих корпорацій, підприємств, фінансових установ тощо за програмами МВА та МВІ. Студенти навчаються заочно за новітніми технологіями та програмами, отримують дипломи магістрів ділового адміністрування МВА, що являється своєрідною путівкою у життя для досягнення найвищих кар’єрних сходинок у певній установі.

 
- Які наукові кадри готує Інститут?

Робота інституту  підготовки наукових кадрів і бізнес-освіти МАУП спрямована на підготовку кандидатів наук через аспірантуру, яка була створена в Академії рішенням колегії Міністерства освіти в 2000 році. Напрями підготовки: економіка, політологія, юридичні науки, психологія, соціологія. На сьогоднішній день в Академії готують аспірантів денної та заочної форми навчання за такими напрямами: економіка, політологія, юридичні науки. Протягом навчання аспіранти мають підготувати дисертаційну роботу, опублікувати наукові статті у фахових виданнях, пройти рекомендацію кафедри до захисту наукової роботи. Оскільки в МАУП немає Вчених рад, то ми маємо домовленості з іншими навчальними закладами та науковими установами, які приймають дисертації випускників МАУП до захисту.

 

 

- Розкажіть, як здійснюється відбір аспірантів?

За роки існування аспірантури, диплом кандидата наук отримали 5 аспірантів: 2 з юридичних наук, 2 – з політичних і 1 – з економічних.

Постійно змінюється нормативна база для існування аспірантури, створені умови якості навчання наукових кадрів і дисертаційних робіт. В першу чергу, ми піклуємося за авторитет Академії і за якість навчання. Існує жорсткий відбір аспірантів - віддають перевагу людям, які мають змістовні публікації в фахових виданнях. Також існує цільове замовлення з Міністерством освіти Азербайджану на підготовку наукових кадрів через аспірантуру МАУП. На виконання цього замовлення 8 випускників Академії за фахом політологія і економіка навчаються в аспірантурі МАУП.

 

-         Яким ви бачите подальший розвиток аспірантури?

Насамперед, це відкриття спеціальних Вчених рад з захисту дисертацій. Тоді наші викладачі матимуть можливість захистити дисертацію в стінах рідної Академії. Для відкриття Вченої ради потрібно мати відповідну кількість професорів, докторів наук. Крім того, велике місце належить розвитку фахових наукових видань. Насьогодні рішенням ВАК України збірник «Наукові праці МАУП» визнано як фахове видання економічних та психологічних наук, а також стоїть питання про визнання цього наукового збірника як фахового з політичних та юридичних наук.

 

-         Які принципи підготовки докторів філософії?

Існує програма підготовки докторів філософії, за якою протягом одного або двох років навчання потрібно підготувати наукові роботи, мати три публікації, пройти перед захист та отримати рекомендацію на кафедрі щодо захисту дисертації. На противагу аспірантурі, створені свої Вчені ради. Існує індивідуальний підхід до кожного, оскільки серед аспірантів багато іноземців. Багато аспірантів з країн Близького Сходу - з Болгарією створений Балканський центр підготовки докторів філософії, який охоплює країни Балканського півострова (Македонія, Сербія, Албанія). Закінчили навчання 9 осіб з Балканського півострова, це в основному викладачі вищих навчальних закладів з Македонії. Міністерство освіти Македонії визнає дипломи докторів філософії. Існує міжнародний центр підготовки докторів філософії в Польщі за напрямком підготовки «Психологія». Цей навчальний центр існує на базі польської академії психології.

Отже, ми маємо значний науковий потенціал і запрошуємо всіх, хто прагне вдосконалювати свій науковий рівень і досягати нових вершин у науці та кар’єрі до навчання в докторантурі.

Поділитися посиланням: