Про Академію

Меню

Працівники недержавних вузів зібралися в МАУП аби обговорити нагальні освітянські проблеми

01 Листопада 2005 14:09

На тлі численних освітянських проблем дедалі гострішим стає питання недержавної системи освіти, яка, хоч і охоплює близько 140 ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації із загальною кількістю студентів не більш як 14% від усієї їх кількості, однак не дає спокою багатьом в Україні – від нардепа і міністра до місцевого ділка, якому все ще сниться комуно-соціалістична система життя і підготовки фахівців.

Осягнути суть проблем, знайти можливості для їх розв’язання спробували Представницькі збори працівників недержавних вищих закладів освіти України, які відбулися 28 жовтня в Міжрегіональній Академії управління персоналом. На зборах було розглянуто два питання: «Про стан розвитку освіти в України, завдання та проблеми діяльності вищих навчальних закладів недержавної форми власності» та  «Політико-правові питання діяльності ВНЗ недержавної форми власності в Україні: стан та проблеми».

Приватна вища школа виникла на початку 90-х років саме як ініціативна, інноваційна, творча, що взяла на себе турботу максимально розбудувати вітчизняну систему освіти без особливих турбот і видатків держави. Багато в чому освіта загалом утримувалася та й нині утримується за надто малого фінансування і підтримки держави, за рахунок вищих навчальних закладів недержавної форми власності. Хоча в законодавстві про освіту в Україні закріплено юридичну основу ВНЗ приватної форми власності, нормативна база таких закладів освіти нині вкрай недосконала. Звідси максимальної гостроти набули питання, які з великою стурбованістю обговорили учасники Представницьких зборів, а саме: недосконалість правової бази, яка регулює порядок встановлення організаційно-правових форм діяльності вищих навчальних закладів. Така база має суперечливий характер і в разі її неврегульованості може спричинити вкрай негативні наслідки для усієї системи освіти України, а не лише для недержавних ВНЗ. Тобто Верховна Рада України має терміново ухвалити такі зміни до Закону України «Про освіту» та до Закону України «Про вищу освіту», в яких передусім було б чітко визначено організаційно-правову форму недержавних вищих закладів освіти України.

Інша нагальна проблема – питання юридичної форми, статусу недержавних вищих закладів освіти України або, власне, питання існування і функціонування в Українській державі приватної власності загалом. Його врегулювання має бути предметом першочергової уваги Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, інших виконавчих органів влади.

Також повинні бути усунені всілякі дискримінаційні заходи і дії щодо недержавної системи освіти України, які особливо даються взнаки останнім часом. Серед них учасники Представницьких зборів називали вкрай забюрократизовану, суб’єктивовану систему ліцензування й акредитації освітніх послуг; серйозні порушення конституційних прав суб’єктів освітнього процесу (позбавлення професорсько-викладацьких кадрів українських приватних ВНЗ наукових пенсій, а студентів - законних пільг і соціального захисту); неврегульованість питань оподаткування недержавних ВНЗ; недосконалість, забюрократизованість системи підготовки фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук.

Політика в системі освіти України загалом далека від демократичної, справді правої. В інших країнах усі ВНЗ діють і фінансуються в межах єдиного освітнього простору країни, практично на однакових засадах претендують на державне замовлення щодо підготовки фахівців. І це при тому, що державні і приватні ВНЗ об’єктивно функціонують як досить різні моделі освіти - і за формою власності, і за структурою будови і управління. До цього треба додати і досить різні соціальні умови діяльності. Якщо державні ВНЗ мають виконувати державне замовлення, то приватні виконують замовлення суспільства, здійснюючи права батьків і педагогічне право незалежних суб’єктів освіти. Усе це важко збагнути Міністерству освіти і науки України, багатьом «лідерам» освітнього простору, що й досі ностальгують за комуно-соціалістичною системою освіти. Чиновники від науки радіють не з того, що відкрили десяток нових ВНЗ, а закрили з десяток діючих.

Основні питання і проблеми, які були предметом обговорення учасників Представницьких зборів представників недержавних ВНЗ України, як і можливі шляхи їх розв’язання, викладено у зверненнях до Президента України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, наукової, педагогічної громадськості.

Зібрання працівників недержавних ВНЗ ініціювала Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України та підтримала Асоціація навчальних закладів України небюджетного фінансування. В обговоренні нагальних питань взяли участь понад сорок керівників ВНЗ, які представляли 22 заклади освіти різних регіонів України. Практично всі ВНЗ недержавної форми власності входять до складу двох згаданих вище громадських освітянських організацій, а відтак можна вважати, що їхній погляд на питання освіти в Україні збігається.

Поділитися посиланням: