Працюй навчаючись!

09 Листопада 2011 15:37

Міжрегіональна Академія управління персоналом – найбільший недержавний вищий навчальний заклад України, в якому навчається близько 35 тисяч студентів. Випускники Академії успішно працюють у державних установах, органах місцевого самоврядування та приватному секторі. Багато з них досягло великих успіхів в професійній діяльності, стали видатними суспільними діячами, висококласними спеціалістами, захистили кандидатські та докторські дисертації.

Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками створений в вересні 2006 року як структурний підрозділ Міжрегіональної Академії управління персоналом. У своїй роботі Центр керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом Академії, рішеннями Наглядової ради, нормативними актами, наказами та розпорядженнями керівництва Академії.

Основною метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між Академією, випускниками та студентами, вирішення проблем працевлаштування випускників та студентів МАУП, проходження переддипломної, виробничої та навчальної практики у провідних установах Києва. У своїй діяльності Центр об’єднує інтелектуалі, професійні та фінансові можливості її членів з метою сприяння розвитку Міжрегіональної Академії управління персоналом, пропаганди здобутків, проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення молоді до навчання в Академії, сприяння членам Центру у підвищенні виробничого досвіду, сприяння працевлаштуванню та розвитку кар’єри випускників та студентів Академії.

Згідно до своїх професійних обов’язків Центр займається організацією практики студентів Президентського університету усіх спеціальностей, форм навчання та факультетів післядипломної освіти при МАУП, сприяємо працевлаштуванню студентів та випускників Академії, налагоджує зворотній зв’язок зі випускниками Академії.

Центр забезпечує навчальні підрозділи Президентського Університету МАУП базами для проходження студентським контингентом практики за умови своєчасного подання необхідних документів для організації практики (згідно „Положення про практику студентів МАУП”, наказ від 17.01.05 № 04-о) від навчальних підрозділів ПУ, організовує роботу з укладанням договорів цивільно-правового характеру з підприємствами, установами, організаціями на проходження практики студентами Академії та подальшого працевлаштування, інформує навчальні підрозділи ПУ про забезпечення Центру графіками проходження практики та документацією, необхідною для її організації.

Також, Центр надає консультації керівникам практики від інститутів, організацій та представникам Всеукраїнського університету.

У Центрі проводяться відповідні консультації абітурієнтів, студентів і випускників Академії з питань працевлаштування та проходження практики. Завдяки базі даних студентів та випускників МАУП, у Центрі проводиться пошук та підбір кандидатів серед студентів і випускників Академії для своєчасного заміщення вакантних посад в Академії, також забезпечується постійна співпраця з організаціями та установами з метою відкриття нових робочих місць для випускників МАУП та організації проведення практики студентів Академії.

Центр на регулярній основі забезпечує і контролює проходження практики студентами навчальних підрозділів ПУ, займається оформленням документів після закінчення практики, необхідних для нарахування заробітної плати керівникам практики від підприємства.

Також працівники Центру налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників Академії, підтримують та поповнюють базу даних переліку місць проходження виробничої практики на підприємствах, очолюваних випускниками МАУП.

У Центрі проводять активну роботу по залученню випускників до продовження навчання в аспірантурі та докторантурі Академії та до участі в загально академічних заходах, проведеннях семінарів, конференцій, круглих столів, лекцій з метою підвищення загальноосвітнього рівня.

Центр має власну WEB сторінку в глобальній мережі Інтернет з метою постійного та своєчасного інформування випускників МАУП та забезпечує випускників Академії дисконтними картками.

Випускники Академії мають можливість отримати професійну консультацію з питань працевлаштування, користуватися Бібліотечним Фондом МАУП, який налічує понад 300 тисяч підручників різного профілю та напрямків, придбати навчально-методичну та наукову літературу видавництва МАУП зі 10% знижкою, здобути науковий ступінь в аспірантурі та докторантурі МАУП з 10% знижкою, брати участь у семінарах , тренінгах та науково-практичних конференціях.

Про роботу Центру організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками розповіла директор Ксенія Ловецка: „Випускники Академії звертаються до нашого Центру з приводу працевлаштування. Вони заповнюють анкети, складають своє резюме, а ми, у свою чергу, розміщуємо їх дані в Інтернеті, пропонуємо організаціям які дуже часто телефонують нам з приводу працевлаштування звернути на них увагу. Також ми відвідуємо виставки вакансій, де налагоджуємо контакти з потенційними роботодавцями з якими дуже тісно співпрацюємо. Усі організації, в яких наші студенти проходять практику, цілком задоволені рівнем знань та професійними навичками наших студентів. Багатьом з них пропонують залишитися на роботу, а з часом, по закінченні Академії та отримання державного диплому, наші випускники займають керівні посади в цих організаціях та продовжують свою професійну кар’єру. Нині багато установ та організацій запрошують наших студентів на роботу на не повний робочий день, а згодом після закінчення навчання пропонують офіційно працевлаштуватися на посаді, яка відповідає здобутому в Академії фаху.

Багато наших випускників займає керівні посади в провідних установах та організаціях, які заключають договори з Академією та допомагають студентам у проходженні практики в своїх структурах. Те, що студенти проходять практику по спеціальності, надає їм можливість свої теоретичні знання, які вони отримали в Академії закріпити практично. Особливо приємно, коли після проходження практики наших студентів залишають на роботу, а ми, від керівництва установ отримуємо подяку за високий професіоналізм в організації проходження практики. Такі факти свідчать про високі професійні знання та навички, які студенти здобувають в лавах Академії та підтверджують факт конкурентоспроможності студентів МАУП на вітчизняному ринку праці”.

Перспективним завданням Центру на найближче майбутнє, за словами Ксенії Ловецкої, є проведення в Академії, двічі на рік, Виставки вакансій за участі провідних роботодавців столиці з метою ознайомлення студентів та випускників МАУП з ринком праці та подальшим їх працевлаштуванням.

Для отримання професійної консультації з питань проходження практики та працевлаштування звертайтесь у Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками за адресою:

Київ, вул. Фрометівська 2,

Міжрегіональна Академія управління персоналом,

корпус № 18, каб. 7.

тел.: 496-97-65

 

 

 

стоматология Киев современное оборудование и материалы фотополимерная пломба
Поділитися посиланням: