Про Академію

Меню

Проблеми інтеграції економіки України до ЄС і вступу в СОТ

03 Листопада 2005 12:01

27 жовтня 2005 року в одному з провідних інститутів Президентського Університету МАУП – Інституті міжнародної економіки та фінансів імені Княгині Ольги відбулася науково-практична конференція на тему «Проблеми інтеграції  економіки України до ЄС і вступу в СОТ». Тема конференції зацікавила велике коло науковців, викладачів, докторантів та студентів ІМЕФ, про що свідчила присутність значної кількості учасників конференції.

 вступним словом виступив директор ІМЕФ, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук Валерій Захожай, який відзначив переваги та ризики вступу України до ЄС та СОТ. Необхідною умовою вступу, вважає науковець, є адаптування українського законодавства до всіх вимог СОТ, з подальшою його гармонізацією, а також відпрацювання механізму захисту національних інтересів українських виробників.

Про своє прагнення стати членом COT Україна заявила ще 1993 року. Отже, за всіма параметрами, вже слід вивести переговори на фінішну пря­му. Втратити сьогодні цей шанс — означає відкласти вступ до COT ще на два-три роки. В контексті економічного розвитку України – це великий проміжок часу, тому що дане зволікання — це відмова від здійснення системного і глибокого перетво­рення торговельного режиму й пов'язаних із ним сфер економічної і фінансової політики.

5 жовтня в Брюсселі міністр економіки А. Яценюк поінформу­вав європейських партнерів, що процес вступу України до COT завершено на 80%. Подальшим кроком після членства в COT є запуск переговорів із ЄС про формування зони вільної торгівлі. Є певна надія, що грудневий самміт Україна—ЄС стане ключовим моментом у відносинах нової української влади та Євросоюзу.

Супротивникам вступу слід нагадати, що світ розвивається завдя­ки обміну інформацією, знаннями, досвідом. А нині потоки капіталу йдуть паралельно з потоками інфор­мації — це світовий кровообіг, і хто поза ним, той залишається на пери­ферії і відстає. Україна поки що слабко включена в інноваційні процеси і як наслідок має сировин­ний напрямок нашої промисловості й експорту.

Під час конференції розгорнулася цікава дискусія щодо обговорення проблем вітчизняних закритих акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації державних підприємств, як учасників фінансового ринку (к.е.н., професор Грідчіна М.В.), впливу глобальних страхових ринків на вітчизняний страховий ринок (доктор філософії в галузі економіки, доцент Бігдаш В.Д.), питань державного регулювання процесів розвитку нерухомості України в зв’язку із вступом до ЄС (ст.викладач Шевченко Т.І.), підтримки суб’єктів малого підприємства через механізм оподаткування (к.е.н., доцент Бедринець М.Д.), конкурентоспроможності продуктів харчування спрямованої дії (к.е.н., доцент Кутліна І.Ю.). Висвітленню проблем банківської сфери були присвячені доповіді кандидата економічних наук Пахомова В.І. та докторанта МАУП Поляка О.Я., які наголосили на необхідності збільшення капіталізації банків шляхом випуску цінних паперів, отримання міжнародних кредитів, іноземних інвестицій, зменшення вартості ресурсів, що призведе до зменшення процентних ставок за кредитами. Було зазначено про необхідність зміни підходу до залучення  та супроводження клієнтів шляхом сегментації їх та їх бізнесу, закріплення за клієнтами персональних менеджерів, впровадження пакетного обслуговування клієнтів, розвитку українського бюро кредитних історій та ін.

Зацікавленість викликала доповідь старшого викладача кафедри фінансів та статистики Коломійченко Н. І., яка досліджувала перспективи розвитку інвестиційних процесів за умови інтеграції України до ЄС та СОТ. Головне зараз у вирішенні питань прямих іноземних інвестицій в Україну — це вибір моделі, у рамках якої реалізується політика їх залучення й інтеграції в ЄС і СОТ.

На думку учасників, стратегія інвестиційного проце­су, логіка української інтеграції в структури глобальних фінан­сових ринків, вітчизняної політики стосовно прямих іноземних інвестицій має передбачати:

  • формування конструктивної моделі па­ритетної взаємодії національно­го й іноземного капіталу;
  • політику активно­го державного захисту позицій національного капіталу;
  • стимулювання не лише кількісного зростання прямих іноземних інвестицій, а й їх якісних аспектів.

Учасники конференції зазначили, що інтеграція в усіх сферах економічного життя в процесі формування і розвитку ринкової економіки в Україні супроводжується не тільки позитивними змінами, але й складними суперечливими явищами, тривалими і гострими проблемами в економічній  і соціальній сферах. Забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку України, що є необхідною умовою вступу в ЄС та СОТ, вимагає створення механізмів координації діяльності владних структур і всіх господарюючих суб’єктів економіки, розробки дієвої стратегії соціально-економічного розвитку України на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, вдосконалення нормативно-законодавчої бази, запровадження сучасних ринкових ефективних механізмів стабілізації економічних процесів, вдосконалення та зміцнення вітчизняних банківських та страхових установ, розвиток кредитних відносин, впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

Поділитися посиланням: