Про Академію

Меню

Проректор МАУП взяв участь у зустрічі українських освітян з групою міжнародних експертів Ради Європи

23 Квітня 2012 14:54

Нещодавно у Державній службі молоді та спорту України відбулася зустріч групи міжнародних експертів Ради Європи з представниками вищих навчальних закладів України.

Рада Європи є найстарішою інституцією європейської інтеграції, що на сьогодні включає всі країни Європи (крім Білорусі). Політичні критерії членства в Раді Європи – плюралістична демократія, верховенство права, повага до прав та свобод людини – співпадають з загальновизнаними критеріями членства у Європейському Союзі. Рада Європи і Євросоюз тісно співпрацюють, зокрема, з питань адаптації законодавства та інституцій європейських держав, що прагнуть до членства в Європейському Союзі, до Європейських норм і стандартів. Ключовими інструментами Ради Європи є Європейська конвенція з прав людини та Європейський суд з прав людини, який має загальноєвропейську юрисдикцію.

Міжнародний огляд національної молодіжної політики – щорічна програма  Директорату демократичного громадянства та участі Ради Європи щодо огляду національної молодіжної політики в державах-членах. У жовтні 2010 року Європейський керівний комітет з міжурядової співпраці у молодіжній сфері (CDEJ) прийняв та підтримав заявку Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  щодо проведення у 2012 році міжнародного огляду національної молодіжної політики в Україні. Таким чином, Україна стала першою найбільшою країною – членом Ради Європи, у якій в 2012 році проводиться вищезазначена програма. Проведення Міжнародного огляду національної молодіжної політики України включено до порядку денного Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки (проект 3.3.6).

На зустрічі в Києві учасники делегації міжнародних оглядачів Ради Європи, до якої увійшли члени Європейського керівного комітету з питань молоді, Секретаріату Департаменту молоді Ради Європи, консультанти Ради Європи, а також експерти та дослідники з ряду європейських країн, які прибули для проведення Міжнародного огляду національної молодіжної політики України 2012-2013рр., спілкувалися з представниками вищих навчальних закладів України.

Свідченням високого авторитету в системі освітньої роботи з молоддю України стало запрошення проректора з наукової роботи МАУП, видатного вченого з питань молодіжної політики професора Миколи Головатого на офіційну зустріч з групою міжнародних експертів Ради Європи, поряд з представниками провідних національних університетів України.

Як зазначив професор Микола Головатий, принципово важливо, що в результаті відбору з великої кількості навчальних закладів України Міжрегіональна Академія управління персоналом була представлена на цій зустрічі як ВНЗ, який підтверджує інноваційний характер підходу до підготовки фахівців, їх орієнтацію на світовий і європейський освітні простори, підготовку відповідно до переходу від постіндустріальних суспільств до інформаційних.

Сьогодні МАУП є найбільшим недержавним економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, який працює на ринку освітніх послуг понад 23 роки. В Академії навчаються студенти з 39 країн світу. Закордонні представництва МАУП працюють у багатьох країнах Європи, зокрема, у Росії, Чехії, Польщі, Грузії, Болгарії тощо.

Експертною комісією Ради Європи аналізується проблема державної молодіжної політики в сучасній Україні, йдеться про одну зі складових, які визначатимуть можливість реальної інтеграції України до Європейської спільности, тобто дана комісія аналізує стан молодіжної політики у різних сферах суспільного буття; однією з найважливіших сфер при цьому є науково-освітня складова. Для визначення того, як в Україні здійснюється молодіжна політика в галузі освіти і науки в ході зустрічі з міжнародними експертами Ради Європи відбулася презентація вищих навчальних закладів України, у тому числі, освітньо-наукової діяльності МАУП.

У процесі презентації проректор з наукової роботи МАУП Микола Головатий представив експертам, серед яких були представники різних європейських країн, зокрема, Вірменії, Росії, Польщі, - досвід та практику в галузі підготовки фахівців у МАУП, зосередивши увагу на діяльності колективу Академії щодо інтеграції МАУП у Болонський процес, проведення наукових заходів міжнародного європейського рівня, підготовки іноземних фахівців для зарубіжних країн у МАУП, організації цілісного комплексу національно-патріотичного виховання молоді, забезпечення культурно-духовного розвитку молодих громадян України.

Впродовж року команда міжнародних експертів Ради Європи працюватиме над аналітичної звітною доповіддю, після чого у 2013 році в Україні відбудеться презентація цієї доповіді та її обговорення.

Поділитися посиланням: